เรื่องเด่น

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)

อัพเดทวันที่ 28 ต.ค. 2563

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำตลาดไมโครไฟแนนซ์ไทย
เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2563

อายุ 1 ปี 11 เดือน 7 วัน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
อายุ 2 ปี 11 เดือน 19 วัน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี

(จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB+
แนวโน้ม “Stable”
(โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563)

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวน 23-25 พฤศจิกายน 2563

จองซื้อ ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา หรือ Money Connect by Krungthai
สอบถามข้อมูล โทร 02-111-1111


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน