เรื่องเด่น

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย เช่ารถเริ่มต้นเพียงวันละ 699 บาท ที่ AVIS

อัพเดทวันที่ 12 ต.ค. 2563

โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทยที่ AVIS

เพียงจอง และชำระค่าบริการเช่ารถผ่าน www.AvisThailand.com/KTB
(เฉพาะชำระค่าเช่ารถเท่านั้น)


รุ่นรถ หรือเทียบเท่า 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63
(ราคาเริ่มต้น)

Toyota Yaris
หรือเทียบเท่า

699 บาท

Toyota Vios
หรือเทียบเท่า

899 บาท

Toyota Altis
หรือเทียบเท่า

1,099 บาท

Toyota Camry / Honda CR-V / Toyota Innova / Toyota Fortuner หรือเทียบเท่า

1,399 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย (“ลูกค้า”) เช่ารถกับ Avis Rent A Car ประเทศไทย (“ผู้ให้บริการ”) ในราคาพิเศษเมื่อชำระผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ลูกค้าต้องสำรองรถเช่าล่วงหน้าทางเว็บไซต์ www.AvisThailand.com/KTB สำหรับการจอง-จ่าย และการให้บริการขึ้นอยู่กับสาขาและรถที่ว่าง ณ ขณะนั้น  
 • ลูกค้าสามารถคืนรถช้าได้ 4 ชั่วโมง หากเกินเวลาจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ไม่จำกัดกิโลเมตร และรวมประกันภัยแบบมีค่าความรับผิดชอบพื้นฐาน (ตามรุ่นที่กำหนด)
 • ราคาข้างต้นไม่รวม ประกันบุคคล ประกันรถหาย คนขับร่วม และบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อประกันดังกล่าวเพิ่มได้ที่สาขาบริการเอวิส ทั่วประเทศไทย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เอกสารประกอบการเช่ารถ
  1. บัตรประชาชน/Passport
  2. ใบขับขี่ (ที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป)
  3. บัตรเครดิตที่เป็นชื่อเดียวกับผู้เช่ารถที่ยังไม่หมดอายุ และมีวงเงินเพียงพอสำหรับการกันวงเงิน (มัดจำ)   8,000 – 15,000 บาท/คัน (งดรับเงินสดทุกกรณี)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายกาส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขการเช่ารถ และข้อตกลงอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด โดยธนาคารฯ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการที่ Call Center 02 251 1131 หรือ www.AvisThailand.com