เรื่องเด่น

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย รับส่วนลดเพิ่ม 8% ที่ Agoda

อัพเดทวันที่ 1 พ.ค. 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย (“ลูกค้า”) รับส่วนลดพิเศษ เมื่อสำรองห้องพักผ่าน www.agoda.com/KTB และชำระเงินผ่านบัตรเดบิตกรุงไทยตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • บัตรเดบิตกรุงไทยทุกประเภท รับส่วนลดเพิ่ม 8% เฉพาะการจองโรงแรมในประเทศไทยเท่านั้น  โดยต้องจองที่พักระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 64 และเข้าพักระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนด โดยโรงแรมจะมีสัญลักษณ์ “PROMOTION ELIGIBLE / โปรโมชั่น เมื่อสำรองห้องพัก และชำระเงินผ่านเว็ปไซต์ www.agoda.com/KTB เท่านั้น (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ KTB discount ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรเดบิตกรุงไทยที่ถูกต้องแล้ว
 • ส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมถึงโรงแรมประเภทที่ชำระค่าที่พักในภายหลัง ได้แก่การชำระเมื่อถึงที่โรงแรม หรือเมื่อ check-out ออกจากโรงแรม (post-pay)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้สำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทยที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และมีสิทธิ์รับบริการเท่านั้น โดยที่บัตรจะต้อง (ก) มีชื่อและ/หรือโลโก้ ธนาคารกรุงไทยปรากฏบนบัตร และ/หรือ (ข) มีสมาชิกในเครือบัตรเดบิต ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ออกบัตร หรือร่วมมือกับธนาคารผู้ออกบัตร ทั้งนี้รวมถึงบัตรที่ออกร่วมกับบริษัทห้างร้านอื่นโดยสมาชิกของเครือบัตรเดบิต ธนาคารกรุงไทยในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องชำระเงินผ่านบัตรเดบิตของตนที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย
 • ส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)  ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคาร และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • การใช้สิทธิ์รับบริการรายการส่งเสริมการขายของลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของธนาคารและ Agoda ในกรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ Agoda เป็นที่สุด
 • ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.agoda.com/info/agoda_faq.html