เรื่องเด่น

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย เช่ารถได้สบายกระเป๋า ต้องที่ Thai Rent a Car

อัพเดทวันที่ 9 ต.ค. 2563

รถไซส์ ES โตโยต้า ยาริส เอทีฟ (หรือเทียบเท่า)
เพียงวันละ 499 บาท  (ปกติ 1,200 บาท)
รถไซส์ XL มิตซูบิชิ ปาเจโร่สปอร์ต (หรือเทียบเท่า)
เพียงวันละ 799 บาท (ปกติ 2,550 บาท)
เพียงจองรถเช่าผ่าน
 • เว็บไซต์ Thairentacar.com  :  ระบุรหัสส่วนลด KTB20
 • Call Center 1647
 • เคาน์เตอร์ไทยเร้นท์อะคาร์ 16 สาขา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย (“ลูกค้า”) สามารถเช่ารถกับ Thai Rent A Car (“ผู้ให้บริการ”) ในราคาพิเศษ เมื่อชำระผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และประกันเพิ่มเติมแบบ SLDW ราคาพิเศษวันละ 100 บาท (จากปกติวันละ 200 บาท)
 • ลูกค้าต้องทำการจอง และชำระเงินด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้: เว็ปไซต์ Thairentacar.com  (ระบุรหัสโปรโมชั่น KTB20) หรือ Call Center 1647 หรือ เคาน์เตอร์ไทยเร้นท์อะคาร์ 16 สาขา
 • ในวันรับรถลูกค้าต้องแสดงเอกสารการเช่ารถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และใบขับขี่หรือใบขับขี่สากลที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งยังไม่หมดอายุ
 • ลูกค้าจะต้องมีบัตรเครดิตเพื่อทำการบล็อกวงเงิน เป็นจำนวนเงินมูลค่า 5,000 บาทในวันที่ทำการรับรถ (บัตรเครดิต ในการบล็อกวงเงินมัดจำจะต้องออกโดยธนาคารในประเทศ หรือต่างประเทศ มีอายุของบัตรคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องเป็นบัตรเครดิตที่มีชื่อนามสกุลตรงกันกับบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ของลูกค้า)
 • ลูกค้าจะต้องมีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าน้ำมัน อุปกรณ์ค่าเช่าต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารและผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • การใช้สิทธิรับบริการรายการส่งเสริมการขายของผู้ถือบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคา รและผู้ให้บริการ ในกรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไทยเร้นท์อะคาร์ คอลเซ็นเตอร์ 1647 ตลอด 24 ชั่วโมง