เรื่องเด่น

กรุงไทยต้านภัยโควิด สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

อัพเดทวันที่ 5 ต.ค. 2563

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ดอกเบี้ยต่ำ 2%* นาน 2ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
 • สามารถใช้ บสย. ช่วยค้ำประกันได้*

สมัครด่วน! จำนวนจำกัด วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินสินเชื่อจากภาครัฐที่ธนาคารออมสินกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. SME บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 2. SME ประกอบธุรกิจในภาคการผลิต การบริการและการพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain และได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม
 3. เป็นผู้ประกอบการที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ

ประเภทวงเงินและสินเชื่อ

 1. วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา Term Loan  (T/L)
 2. วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

วงเงินสินเชื่อ

 • ไม่เกิน 20 ล้านบาท

หลักประกันที่ใช้

 • สถานประกอบการ
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ที่ดินเปล่า
 • เงินฝากประจำ

กรณีที่ไม่มีหลักประกัน 

 • สำหรับธุรกิจทั่วไป ให้วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมี บสย. ค้ำประกัน
 • สำหรับร้านค้าธงฟ้าหรือร้านค้าชิมช้อปใช้ ให้วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมี บสย. ค้ำประกัน

เงื่อนไข ค้ำประกัน บสย 

 • สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้ตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

*เงื่อนไขอื่นๆ และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคาร