เรื่องเด่น

รับส่วนลด 30% เพียงจองห้องพัก และชำระค่าบริการผ่านเดบิตกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 14 ก.ย. 2563
โปรโมชั่นโรงแรมโนโวเทลหัวหินชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์สปา
เพียงจองห้องพัก และชำระค่าบริการผ่านเดบิตกรุงไทย ที่โรงแรมโนโวเทลหัวหินชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์สปา
สำรองห้องพักที่อีเมล : rsv@novotelhuahin.com หรือโทร 032 708 300
พร้อมระบุรหัสโปรโมชั่น NOVOKTB
 • รับส่วนลด 30% สำหรับค่าห้องพักทุกประเภท จากราคาออนไลน์ เฉพาะวันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี
 • รับส่วนลด 50% สำหรับ Siam Market Buffet เฉพาะเสาร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย (“ลูกค้า”) ที่สำรองห้องพักล่วงหน้าผ่าน  โรงแรม โนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่อีเมล: rsvn@novotelhuahin.com หรือทางโทรศัพท์ที่ 032 708 300 พร้อมระบุรหัสโปรโมชั่น: NOVOKTB
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
 • สิทธิพิเศษสำหรับห้องพักตามรายการส่งเสริมการขายนี้ใช้สำหรับการเข้าพักในวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563  
 • ราคาห้องพักยังไม่รวมภาษี และค่าบริการอื่นๆ ของโรงแรม
 • โรงแรมสงวนสิทธิ์การใช้บริการต่อห้องคือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านและเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 2 ท่าน
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้สำหรับการชำระเงินเต็มจำนวนผ่านบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
 • กรณียกเลิกการจองห้องพัก โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ลูกค้า
 • บริการ Siam Market Buffet ให้บริการตั้งแต่เวลา 18.30 น. – 21.30 น.
 • เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการจอง ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรม โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงแรมและธนาคารกำหนด
 • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของโรงแรม ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในเหตุใดๆ    อันเกิดขึ้นกับการให้บริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อโรงแรมดังกล่าวเองโดยตรง
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111