เรื่องเด่น

เดินทางง่าย ผ่านสะดวก กับ M-PASS รับฟรี บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท*

อัพเดทวันที่ 11 ก.ย. 2563

โปรโมชั่น M-PASS

รับฟรี บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท เพียงสมัครใช้บริการ M-PASS และเติมเงินครั้งแรก 1,000 บาท (จำกัด 100 สิทธิ์ / จุดบริการ) ตั้งแต่ 10 ก.ย. -  31 ต.ค. 63 

สมัคร และรับทันที ณ จุดบริการมอเตอร์เวย์ 5 จุด
 • Service Area ขาเข้า
 • Service Area ขาออก
 • ด่านทับข้าง ขาเข้า
 • ด่านทับช้าง ขาออก
 • ด่านโป่ง 3 (ทางออก จ.ระยอง)

ข้อกำหนด และเงื่อนไข

 • ลูกค้าที่มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ (“ลูกค้า”) ได้แก่ ลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วย M-Pass และเติมเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปที่จุดบริการจุดใดจุดหนึ่งใน 5 จุด ตามสายทาง ซึ่งได้แก่ Service Area ขาเข้า, Service Area ขาออก, ด่านโป่ง 3 (ทางออก จ.ระยอง), ด่านทับช้าง ขาเข้า และด่านทับช้าง ขาออก
 • ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท หรือบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 100 บาทอย่างใดอย่างหนึ่งทันที (ตามสต๊อกคงเหลือที่จุดบริการนั้นๆ) เมื่อลูกค้าได้ทำการสมัคร และเติมเงินสำเร็จ
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จำกัดสิทธิ์บัตรกำนัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จุดบริการละ 100 สิทธิ์เท่านั้น ซึ่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละจุดบริการ
 • ลูกค้าที่ได้รับบัตรกำนัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกท่าน ต้องลงนามในสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการรับ บัตรกำนัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้ง ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 • การใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของบัตรกำนัลตามที่ผู้ออกบัตรกำนัลกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการโดยใช้บัตรกำนัลดังกล่าวแต่อย่างใด หากมีปัญหาใดๆ  เกี่ยวกับการใช้บัตรกำนัลหรือสินค้าและ/หรือบริการที่ซื้อโดยใช้บัตรกำนัล โปรดติดต่อผู้ออกบัตรกำนัลโดยตรง
 • กรณีเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111