เรื่องเด่น

หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

อัพเดทวันที่ 16 ก.ย. 2563
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี
(จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน)

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท A+ (tha)
โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

วันเปิดจองซื้อ สิทธิ์สำหรับผู้ซื้อหุ้นกู้
1-2, 5-7
ต.ค. 63
ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC20OA
(จองซื้อตามสิทธิ 1 หุ้นกู้เดิมต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่) กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 ต.ค. 63
26-28
ต.ค. 63
ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC ทุกรุ่น
(จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท)
29-30
ต.ค. 63
ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
(จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท)

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai


คำเตือน:  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ:  การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจองซื้อหุ้นกู้
ขั้นตอนการจองซื้อหุ้นกู้  
(1.24 MB) PDF