เรื่องเด่น

ซื้อประกันวันละบาท (PA365) วันนี้ รับส่วนลด WaWaCha มูลค่า 10 บาท สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

อัพเดทวันที่ 8 ก.ย. 2563

ประกันวันละบาท (PA365)

ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวันละบาท (PA365) ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563 หรือจนกว่าครบ 5,000 สิทธิ์ รับส่วนลดเพื่อแลกซื้อเครื่องดื่มร้าน WaWaCha มูลค่า 10 บาท มอบ 1 สิทธิส่วนลดพิเศษต่อลูกค้า 1 ท่านตลอดโครงการ

เงื่อนไขโครงการ 

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ 1 สิทธิส่วนลดพิเศษเพื่อแลกซื้อเครื่องดื่มร้าน WaWaCha ต่อลูกค้า 1 ท่านตลอดโครงการเท่านั้น โดยจะดำเนินการส่ง Code ส่วนลดให้กับลูกค้าทาง SMS ตามที่ระบุไว้ ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ และผ่านระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์(Free Look Period) แล้ว
 2. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวันละบาท (PA365) ที่นำส่งและอนุมัติตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563 หรือจนกว่าส่วนลดจะครบจำนวน 5,000 สิทธิ์เท่านั้น โดยสิทธิส่วนลดพิเศษดังกล่าว สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 3. สิทธิส่วนลดข้างต้นไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือใช้เป็นส่วนลดในการชำระเบี้ยประกันภัย และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้
 4. กรณีที่สิทธิส่วนลดข้างต้นหมด ขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดโครงการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรณีที่สิทธิส่วนลดข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด
 7. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

ข้อควรรู้

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์