เรื่องเด่น

กรุงไทยโซลูชั่น เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต

อัพเดทวันที่ 1 ก.ค. 2563

1. วัยเริ่มต้นทำงาน
  ทำธุรกรรมสะดวก
Krungthai NEXT +
Krungthai Connext
 ออมเงิน
Krungthai NEXT Saving /
Krungthai Zero Tax Max
 ท่องเที่ยว
  Krungthai Travel Card 
ประกันการเดินทาง
 ใช้จ่ายคล่องตัว
 
Debit Card / KTC Credit Card
 กู้เงิน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
 ซื้อบ้าน
 สินเชื่อบ้านใหม่สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
+
 Home Plus Card
 ลงทุน
กองทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA)
 ความคุ้มครอง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ "ประกันวันละบาท"

2. พนักงานบริษัท
  ทำธุรกรรมสะดวก
Krungthai NEXT +
Krungthai Connext
 ออมเงิน
Krungthai NEXT Saving /
Krungthai Zero Tax Max
 ท่องเที่ยว
 
Krungthai Travel Card
ประกันการเดินทาง
 ใช้จ่ายคล่องตัว
 
Debit Card / KTC Credit Card
 กู้เงิน
สินเชื่อ 5Plus (อเนกประสงค์/ธนวัฏ)
สินเชื่อ Smart Money
 ซื้อบ้าน
 สินเชื่อบ้านใหม่สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
+
 Home Plus Card
 ลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี (SSF,RMF)
 ความคุ้มครอง
ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี "Life Plus Saver"

3. ข้าราชการ
  ทำธุรกรรมสะดวก
Krungthai NEXT +
Krungthai Connext
 ออมเงิน
Krungthai NEXT Saving /
Krungthai Zero Tax Max
 ท่องเที่ยว
 
Krungthai Travel Card
ประกันการเดินทาง
 ใช้จ่ายคล่องตัว
 
Debit Card / KTC Credit Card
 กู้เงิน
สินเชื่อธนวัฏ
สินเชื่ออเนกประสงค์
 ซื้อบ้าน
 สินเชื่อบ้านใหม่สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
+
 Home Plus Card
 ลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี
(SSF,RMF)
 ความคุ้มครอง
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง "iCare"

4. เจ้าของธุรกิจ
  ทำธุรกรรมสะดวก
EDC + เป๋าตุง / ถุงเงิน
 ออมเงิน
Krungthai NEXT Saving /
Krungthai Zero Tax Max
 ท่องเที่ยว
 
Krungthai Travel Card
ประกันการเดินทาง
 ใช้จ่ายคล่องตัว
 
Debit Card / KTC Credit Card
 กู้เงิน
sSME Loan
 ซื้อบ้าน
 สินเชื่อบ้านใหม่สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
+
 Home Plus Card
 ลงทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุน มั่ง มี ศรี สุข
 ความคุ้มครอง
ประกันคุ้มครองชีวิต "Life Protect 18"

5. วัยเกษียณ
  ทำธุรกรรมสะดวก
Krungthai NEXT +
Krungthai Connext
 ออมเงิน
เงินฝากประจำ
 ท่องเที่ยว
 
Krungthai Travel Card
ประกันการเดินทาง
 ใช้จ่ายคล่องตัว
 
Debit Card / KTC Credit Card
 กู้เงิน
สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ
 ลงทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ Term Fund
 ความคุ้มครอง
ประกันเพื่อการเกษียณ "สุขใจวัยเก๋า/เกษียณ"