เรื่องเด่น

กรุงไทยเคียงข้างธุรกิจ ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ โครงการ “ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย (Multi-creditors)”

อัพเดทวันที่ 4 ม.ค. 2564


โดยเน้นให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ

 • ที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง
 • มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 250 ล้านบาทขึ้นไป
 • ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤติโควิค-19

สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 250 ล้านบาทขึ้นไป โดยพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถของลูกค้า
ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 66

แนวทางการช่วยเหลือที่จะได้รับ

 • ลด ค่างวดการผ่อนชำระ ตามความสามารถของลูกค้า
 • ยืด ระยะเวลาการปลอดชำระ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ และทบทวนการใช้วงเงินที่เหลืออยู่ ตามความเหมาะสม
 • เสริม สภาพคล่องให้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ มีความตั้งใจในการทำธุรกิจ มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน โดยธนาคารจะพิจารณาประกอบกับประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง และมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 250 ล้านบาทขึ้นไป
 2. ไม่เป็นหนี้เสีย ณ 1 ม.ค. 63 หรือเป็นหนี้เสียกับธนาคารบางแห่ง ตั้งแต่ 1 ม.ค.62 แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงครามการค้า และภัยธรรมชาติ โดยยังคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้
 3. ไม่ได้ถูกเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือ เว้นแต่เจ้าหนี้ยอมถอนฟ้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
“ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธุรกิจ
ที่มีเจ้าหนี้หลายราย 
(Multi-creditors)”
ได้ที่เว็บไซต์ ทางด่วนแก้หนี้ 
หรือศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ ที่นี่

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เอกสารและข้อมูลเบื้องต้นในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่

 • ชื่อบุคคล/นิติบุคคล
 • ประเภทธุรกิจ (บุคคลธรรมดา/หจก./บจก./บมจ./อื่นๆ)
 • เลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • ชื่อผู้ติดต่อ email และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
 • รายชื่อธนาคารที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

สำหรับเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • Krungthai Contact Center 02-111-1111
 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ หรือหน่วยงานสินเชื่อที่ดูแลท่าน