เรื่องเด่น

กรุงไทยเคียงข้างธุรกิจ ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ โครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง”

อัพเดทวันที่ 1 ก.ย. 2563

มาตรการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง”เน้นการให้ช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ

 • ที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง
 • มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท
 • ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤติโควิค-19

สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท โดยพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถของลูกค้า
ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 - 31 ธ.ค. 64

แนวทางการช่วยเหลือที่จะได้รับ

 • ลด ค่างวดการผ่อนชำระ ตามความสามารถของลูกค้า
 • ยืด ระยะเวลาการปลอดชำระ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ และทบทวนการใช้วงเงินที่เหลืออยู่ ตามความเหมาะสม
 • เสริม สภาพคล่องให้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ มีความตั้งใจในการทำธุรกิจ มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน โดยธนาคารจะพิจารณาประกอบกับประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง และมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50 - 500 ล้านบาท
 2. ไม่เป็นหนี้เสีย ณ 1 ม.ค. 63 หรือเป็นหนี้เสียกับธนาคารบางแห่ง ตั้งแต่ 1 ม.ค.62 แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงครามการค้า และภัยธรรมชาติ โดยยังคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้
 3. ไม่ได้ถูกเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือ เว้นแต่เจ้าหนี้ยอมถอนฟ้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://www.bot.or.th/App/drBiz

เอกสารและข้อมูลเบื้องต้นในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่

 • ชื่อบุคคล/นิติบุคคล
 • ประเภทธุรกิจ (บุคคลธรรมดา/หจก./บจก./บมจ./อื่นๆ)
 • เลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • ชื่อผู้ติดต่อ email และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
 • รายชื่อธนาคารที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

สำหรับเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • Krungthai Contact Center 02-111-1111
 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ หรือหน่วยงานสินเชื่อที่ดูแลท่าน

แนะนำสำหรับคุณ