เรื่องเด่น

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. หน่วยละ 1 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

อัพเดทวันที่ 20 ส.ค. 2563
ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเล็ต สบม. ครั้งที่ 2 ขณะนี้จำหน่ายเต็มวงเงิน 5,000 ล้านบาทแล้ว
วอลเล็ต สบม. สะดวก ง่าย ไม่ต้องไปสาขา ซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง  กับ
พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเล็ต สบม.
หน่วยละ 1 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง


หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเปิดใช้บริการ วอลเล็ต สบม. สามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานเป๋าตัง

ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม.
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เปิดจำหน่ายระหว่าง
วันที่ 25 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดเป๋าตัง

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
วงเงินจำหน่าย
วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
รุ่นอายุ
4 ปี (SB248A)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 1.70 ต่อปี
ระยะเวลาการจำหน่าย
25 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขา ธ. กรุงไทย)
วงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูง ต่อราย
100 - 5,000,000 บาท (ซื้อเพิ่มครั้งละ 100 บาท และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ)
การจ่ายดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ได้แก่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ และวันที่ 25 สิงหาคมของทุกปี
วันครบอายุไถ่ถอน
25 สิงหาคม 2567
การทำธุรกรรม หลังการซื้อพันธบัตร
25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยดำเนินการผ่านวอลเล็ต สบม.
ช่องทางการจำหน่าย
วอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

คำเตือน: ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
หนังสือชี้ชวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  
(0.15 MB) PDF
รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม.
รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม.  
(0.12 MB) PDF
คู่มือการใช้งานเป๋าตัง
คู่มือการใช้งานเป๋าตัง  
(1.69 MB) PDF