เรื่องเด่น

สุขภาพดี มีส่วนลด กับบัตรเดบิตกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 1 ส.ค. 2563

โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทย
สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรฯ ณ โรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ วันที่ 1 ส.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64
Krungthai Internet Banking
ส่วนลดค่าตรวจสุขภาพ
Krungthai Internet Banking
ส่วนลดค่าทันตกรรม
Krungthai NEXT
ส่วนลดค่าห้องพัก และยา
ส่วนลด 15% ค่าขูดหินปูน
ส่วนลด 5%  ค่าทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเด็ก
หมายเหตุ : ส่วนลดไม่รวมราคาแพ็คเกจ ราคาเหมาจ่าย และราคาโปรโมชั่นต่างๆ
ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ห้อง ICU / CCU / NICU /PICU)
                  ค่ายา (ยกเว้น วัคซีน และหมวดยาพิเศษ)
วันที่ 1 ส.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 038 259 999
ส่วนลด 10% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก
(ยกเว้นค่ายาพิเศษ เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ และค่าแพทย์)
ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
(ยกเว้น ICU ค่ายาพิเศษ เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ และค่าแพทย์)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ 2,650 บาท (จากปกติ 4,100 บาท)
วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 038 921 816
ส่วนลด 5% ค่ายา ค่าห้อง ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทันตกรรม
(ยกเว้น ค่าทันตกรรมประดิษฐ์ และจัดฟัน)
วันที่ 1 ส.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 044 015 999
ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้น ค่ายาพิเศษ และวัคซีน)
                  ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่ายาพิเศษ)
วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 074 272 8000
ส่วนลด 5% ค่าห้องพัก ค่ายา รายการตรวจ LAB (เฉพาะในโรงพยาบาล) รายการตรวจ Chest X-ray
ส่วนลด 20% แพ็คเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Executive เฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ : เงื่อนไขส่วนลดเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 561 1111
ส่วนลด 5% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก (ยกเว้น ค่ายาพิเศษบางรายการ)
ส่วนลด 5% ค่ายา และค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่ายาพิเศษบางรายการ)
วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 596 7888
ส่วนลด 5% ค่ายา ค่าห้อง (ยกเว้น เคมีบำบัด)
วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 487 2000
ส่วนลด 10%
(ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่าเลเซอร์ความงาม และโปรแกรมเหมาจ่ายทุกชนิด)
วันที่ 1 ส.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053 920 300
ส่วนลดสูงสุด 20% ค่ายา ค่าวิเคราะห์โรค ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค การแพทย์ และวิทยา ค่าเอ็กซ์เรย์ (ยกเว้น CT-Scan, MRI)
หมายเหตุ : เงื่อนไขส่วนลดเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
วันที่ 1 ส.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 043 333 5555

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”)
  • เงื่อนไขสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด
  • ลูกค้าโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนใช้บริการหรือก่อนการชำระเงิน ณ โรงพยาบาลที่ลูกค้าใช้บริการ
  • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการชายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการหรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ/หรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
  • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.krungthai.com