เรื่องเด่น

รับโชค 2 ต่อ เพียงสมัครและเข้าใช้งานผ่านระบบ KTAM Smart Trade ครั้งแรก

อัพเดทวันที่ 17 ก.ค. 2563

KTAM Smart Trade

โปรโมชั่นพิเศษ!!! เพียงสมัครและ Login KTAM Smart Trade รับโชค 2 ต่อ ระหว่าง 13 ก.ค. - 31 ต.ค. 63 เท่านั้น

ต่อที่ 1 

เพียงสมัครและเข้าใช้งานผ่านระบบ KTAM Smart Trade ครั้งแรก รับเลยทันที Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท*

ต่อที่ 2

เมื่อทำรายการซื้อสุทธิ 50,000 บาท ขึ้นไป ทุกกองทุน (ยกเว้นกองทุน RMF, LTF, SSFX และ SSF) ภายในระยะเวลาที่กำหนด รับเพิ่ม Starbucks e-Coupon อีกมูลค่า 100 บาท*

*สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดใช้บริการในระบบ KTAM Smart Trade

ดาวน์โหลดเลยวันนี้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่สมัครและเข้าใช้งานครั้งแรก (First Log In) ในระบบ KTAM Smart Trade ในระหว่างวันที่ 13 ก.ค. – 31 ต.ค. 2563 เท่านั้น
  2. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีบัญชีกองทุน และระบุอีเมลในระบบของบริษัทจึงจะสามารถสมัครและเข้าใช้งานในระบบ KTAM Smart Trade ได้ ทั้งนี้ ลูกค้าเดิมที่มีบัญชีกองทุน แต่ยังไม่มีอีเมลในระบบของบริษัท สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลเพิ่มอีเมลได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ผู้สนับสนุนตัวแทนขาย และรับซื้อคืน และ บลจ. กรุงไทย ก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้บริการระบบ KTAM Smart Trade ได้
  3. ของสมนาคุณ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท ในต่อที่ 1 จะจัดส่งเป็นข้อความในเมนู Notification ในระบบ KTAM Smart Trade ทันทีที่ลูกค้าทำการเข้าใช้งานครั้งแรก (First Log In) 
  4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขโครงการในต่อที่ 1 เมื่อทำรายการซื้อหน่วยลงทุนทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน RMF, LTF SSFX และ SSF ในช่วงระหว่างวันที่ 13 ก.ค. – 31 ต.ค. 2563 เป็นยอดรวมกันสุทธิตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จะได้รับของสมนาคุณต่อที่ 2 เป็น Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท โดยบริษัทจะจัดส่งเป็นข้อความในเมนู Notification ในระบบ KTAM Smart Trade ให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  5. เงื่อนไขต่อที่ 1 และ 2 คำนวณตามเลขที่บัตรประชาชน ทั้งนี้ ยอดลงทุนสุทธิในต่อที่ 2 จะคำนวณจากยอดซื้อหน่วยลงทุนทุกกองทุน ยกเว้น กองทุน RMF, LTF , SSFX และ SSF หักด้วยยอดรายการขายคืนหน่วยลงทุนของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และของสมนาคุณตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคำตัดสิน ของบริษัทถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามเพิ่มเติม บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9