เรื่องเด่น

กรุงไทยเปิดให้บริการขายธนบัตรต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63

อัพเดทวันที่ 1 ก.ค. 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 ธนาคารกรุงไทยเปิดให้บริการธุรกรรมด้านขายธนบัตรต่างประเทศ จำนวน 37 สาขา


หมายเหตุ: สาขาดังกล่าวเปิดให้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังกล่าวข้างต้น จะครอบคลุมขอบเขตการให้บริการ ดังต่อไปนี้

  • บริการเฉพาะด้านขายธนบัตรต่างประเทศ  (Selling) 
  • บริการขายธนบัตรต่างประเทศและรับชำระด้วยบัตรเครดิต KTC
  • บริการ ฝาก – ถอน ด้วยธนบัตรต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ ( FCD )
  • บริการถอนธนบัตรต่างประเทศ Petty Cash จากบัตร Travel card (เฉพาะ 4  สาขาที่ให้บริการ)

อนึ่ง สำหรับสาขานานาเหนือ (ชั้น1) เปิดให้บริการรับซื้อ-ขาย ธนบัตรต่างประเทศ และเงินบาท จาก Money Changer และธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ  ตามปกติ

ดาวน์โหลด
รายชื่อสาขากรุงไทยที่เปิดให้บริการธุรกรรมด้านขายธนบัตรต่างประเทศ
รายชื่อสาขากรุงไทยที่เปิดให้บริการธุรกรรมด้านขายธนบัตรต่างประเทศ  
(0.04 MB) PDF