เรื่องเด่น

รับสิทธิ์ชิงรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทย มูลค่ารวม 3,000,000 บาท

อัพเดทวันที่ 8 ก.ค. 2563
ร่วมเป็นทีมช้อปชาติไทย กับบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า
ร่วมเป็นทีมช้อปชาติไทย กับบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 1,000 บาท หรือแตะเพื่อจ่ายด้วยบัตรฯ รับ 1 สิทธิ์ในการชิงรางวัลท่องเที่ยวประเทศไทย รวม 2,000 รางวัล มูลค่ารวม 3,000,000 บาท
Krungthai Internet Banking
ห้องพักโรงแรม
มูลค่า 2,000 บาท 500 รางวัล
Krungthai Internet Banking
บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์
มูลค่า 2,000 บาท 500 รางวัล
Krungthai NEXT
บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
มูลค่า 1,000 บาท 1,000 รางวัล

เงื่อนไข

 • ทุก 1,000 บาท หรือทุกครั้งที่ “แตะเพื่อจ่าย” ด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ทุกประเภท รับ 1 สิทธิ์ในการชิงรางวัล
 • บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จะคำนวณสิทธิ์ในการชิงรางวัลจากระบบบันทึกการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อนำมาสุ่มจับรางวัล
 • ชิงรางวัลท่องเที่ยวประเทศไทย รวม 2,000 รางวัล มูลค่ารวม 3,000,000 บาท
  รางวัลที่ 1. ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 500 รางวัล
  • ผู้โชคดีสามารถเลือกพักโรงแรมใดก็ได้ : โรงแรมเครือเซนทารา โรงแรมเครือดุสิต  โรงแรมเครือพูลแมน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในเวลานั้นๆ
  • ผู้โชคดีสามารถใช้สิทธิ์จำนวนวันพัก / จำนวนห้องพัก ขึ้นอยู่กับราคาห้องพักของโรงแรมที่เลือก ในมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท
  รางวัลที่ 2. บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 500 รางวัล
  • ผู้โชคดีสามารถเลือกวัน/เวลาเดินทาง จุดหมายปลายทางใดก็ได้ ตามเส้นทางบินภายในประเทศของไทยสมายล์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง
  • ผู้โชคดีสามารถใช้สิทธิ์เดินทางตามที่กำหนด ในมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับราคาบัตรโดยสารตามวัน/เวลา/เส้นทางที่เลือก 
  รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1,000 รางวัล
  • ผู้โชคดีสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการ จากรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบในเอกสารยืนยันการรับรางวัล)
  • ผู้โชคดีสามารถเลือกใช้สิทธิ์เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวได้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัน/เวลา การให้บริการของสถานที่นั้นๆ
  • ผู้โชคดีสามารถใช้สิทธิ์จำนวนคนที่เข้าชม ได้ในมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับราคาค่าเข้าชมสถานที่ที่เลือก
 • ผู้โชคดีสามารถใช้สิทธิ์ในรางวัลที่ได้รับตามมูลค่ารางวัลแต่ละประเภท โดยหากมีส่วนต่างเหลือจากมูลค่าเต็มของของรางวัล จะไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด แต่หากส่วนต่างเกินจากมูลค่าของรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • ดูรายละเอียดของรางวัลได้ที่ www.visa.co.th
 • จับรางวัลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่สตูดิโอ เดอะอิลลูชั่นนิสต์
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.visa.co.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเป็นเงินสด
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
 • ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจาก บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการดำเนินงานและจะต้องแจ้งยืนยันการรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด หากมีการปฏิเสธการรับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายชื่อผู้โชคดีสำรองขึ้นมาเป็นผู้รับรางวัลแทน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • พนักงานบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด และบริษัทตัวแทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า