เรื่องเด่น

พิเศษ! รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต KTC 0% นาน 6 เดือน เมื่อสมัครทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 กรุงไทย สบายใจ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

อัพเดทวันที่ 4 มิ.ย. 2563
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
ลูกค้าที่สมัครทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 กรุงไทย สบายใจ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต KTC 0% นาน 6 เดือน* ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

*สมาชิกบัตรฯได้รับคะแนน KTC FOREVER

เงื่อนไขแคมเปญ

 1. ขอสงวนสิทธิ์บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 6 เดือน เฉพาะค่าเบี้ยประกันผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กรุงไทย สบายใจ ที่จำหน่ายผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยเฉพาะการสมัครกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
 2. กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องมีวันเริ่มคุ้มครองในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 3. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 4. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัยกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันรถยนต์ชั้น 1  และการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันรถยนต์ตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยพานิชประกันภัย Call Center โทร. 0 2624 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 7. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์