เรื่องเด่น

อิ่มสุดคุ้ม ทุกเมนูโปรด รับส่วนลด 100 บาท สําหรับลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีช่า

อัพเดทวันที่ 27 พ.ค. 2563

รับส่วนลด 100 บาท สิทธิพิเศษ สําหรับลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีช่า เมื่อชําระค่าอาหารผ่านบัตรฯ ครั้งแรก กับทุกเมนูโปรด ที่ www.1112delivery.com หรือ 1112 Delivery Application ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขโปรโมชั่น 
  • สิทธิพิเศษสําหรับการสั่งอาหาร และชําระเงินด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ครั้งแรกผ่านเว็บไซต์ www.1112delivery.com หรือ www.1112.com หรือ แอปพลิเคชัน 1112 Delivery และ The Pizza Company 1112
  • รหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท จะถูกจัดส่งให้ผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ผ่านทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ชําระเงิน และรับอาหารเรียบร้อยแล้ว
  • รหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท ใช้เป็นส่วนลดสําหรับการสั่งอาหารในครั้งถัดไป และสามารถใช้ได้สําหรับยอดซื้อขั้นต่ํา 300 บาท และชําระเงินด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ผ่านเว็บไซต์ www.1112delivery.com หรือ แอปพลิเคชัน 1112 Delivery สําหรับสั่งซื้ออาหารแบรนด์ The Pizza Company, BurgerKing, Sizzler, Bonchon, Swensen's, Dairy Queen และ The Coffee Club เท่านั้น
  • รหัสส่วนลดนี้มีอายุ 90 วัน หลังจากที่ได้รับ
  • สิทธิ์มีจํานวนจํากัด 80,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
  • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้ง คําตัดสินของวีซ่า และไมเนอร์ฟู้ด ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ไมเนอร์ฟู้ด โทร. 1112