เรื่องเด่น

ร่วมเติมบุญผ่านการสแกน QR CODE ให้กับโรงพยาบาล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

อัพเดทวันที่ 1 ม.ค. 2563

ขั้นตอนการบริจาค e-Donation ผ่าน Mobile Banking


มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาล
ชลบุรี
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาล
พล
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาล
ระยอง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาล
ราชบุรี
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาล
ราชวิถี
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

โรงพยาบาลลำปาง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาลสงขลา
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาลสระบุรี
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาลสุรินทร์
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาลอุดรธานี
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ร่วมเติมบุญผ่านการสแกน QR CODE ให้กับโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมรับสิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ทันที