เรื่องเด่น

รับฟรี! Gift Voucher Robinson มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อประกันวินาศภัย ของ บมจ.ทิพยประกันภัย

อัพเดทวันที่ 31 มี.ค. 2563
โปรโมชั่นประกันวินาศภัย ของ บมจ.ทิพยประกันภัย
รับฟรี! Gift Voucher Robinson มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ของ บมจ.ทิพยประกันภัย ตามเงื่อนไขที่กำหนด และสมัครบริการต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติ(Auto Direct Debit) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ  
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ ของรางวัล
 • PA สุขใจ ชิลล์
 • PA วัยใส
 • กรุงไทย สุขใจวัยเกษียณ
 • บ้านมั่นใจ
 • PA Happy Protection Plus 
โดยมีเบี้ยประกันภัยสุทธิมากกว่า 5,000 บาทต่อกรมธรรม์ ขึ้นไป
(เฉพาะลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่และยินยอมให้ต่ออายุอัตโนมัติโดยผ่านการหักบัญชี Auto Direct Debit)

Gift Voucher Robinson
มูลค่า 100 บาท/กรมธรรม์

หมายเหตุ 

 1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ เบี้ยประกันภัยสุทธิมากกว่า 5,000 บาทต่อกรมธรรม์ขึ้นไป และยินยอมให้ต่ออายุอัตโนมัติ โดยผ่านการหักบัญชี Auto Direct Debit
 2. เฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์เต็มจำนวนแล้วและมีผลวันเริ่มคุ้มครองในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563
 3. กรมธรรม์ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีการออกตามระยะเวลาของโครงการเท่านั้น และจะต้องได้รับการชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์เต็มจำนวนแล้ว
 4. หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาของโครงการ จะถูกนำมาหักออก โดยไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นรางวัลตามโครงการได้
 5. บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดส่ง Gift Voucher Robinson มูลค่า 100 บาท หลังตัดเงินสำเร็จ ให้กับลูกค้าตามที่อยู่ ที่ได้ระบุไว้ภายในกรมธรรม์
 6. สิทธิพิเศษตามรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ถอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่น หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. ทิพยประกันภัย กำหนด
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนของกำนัลที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์