เรื่องเด่น

วิธีสมัครพร้อมเพย์ผ่านแอป Krungthai NEXT และตู้กรุงไทย ATM

อัพเดทวันที่ 29 มี.ค. 2563

วิธีสมัครพร้อมเพย์ผ่านแอป Krungthai NEXT และตู้กรุงไทย ATM

วิธีสมัครพร้อมเพย์ผ่านแอป Krungthai NEXT

1. เลือกเมนู พร้อมเพย์
2. เลือกหมายเลข ที่ต้องการสมัคร พร้อมเพย์ รับเงินจากภาครัฐต้องผูกกับ หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
3. อ่านข้อกำหนดและ เงื่อนไข พร้อมทำ เครื่องหมายและ กด ยอมรับ
4. เลือกบัญชีที่ต้องการ ผูกกับหมายเลข พร้อมเพย์

5. ตรวจสอบ และ ยืนยันข้อมูล
6. สมัครสำเร็จ
วิธีสมัครพร้อมเพย์
ผ่านตู้ ATM สีเงิน

1. สอดบัตร ATM/DEBIT แล้วเลือก "บริการอื่นๆ"
2. เลือก
"พร้อมเพย์"
3. เลือก "สมัครบริการ
พร้อมเพย์"
4. เลือกผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชน
5. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
6. ยืนยันข้อมูล
วิธีสมัครพร้อมเพย์
ผ่านตู้ ATM สีฟ้า

1. สอดบัตรแล้วเลือก "บริการพร้อมเพย์"
2. เลือก "สมัครบริการพร้อมเพย์"
3. เลือกผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชน
4. กรอกเบอร์
โทรศัพท์มือถือ
5. เลือกประเภทบัญชีในบัตร
6. ยืนยันข้อมูล