เรื่องเด่น

ธนาคารกรุงไทยปิดให้บริการสาขาบางแห่งชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อัพเดทวันที่ 1 มิ.ย. 2563

ธนาคารกรุงไทยขอปิดให้บริการสาขาชั่วคราว จำนวน 6 สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

รายชื่อสาขาธนาคารกรุงไทยที่ปิดให้บริการชั่วคราว
ปทุมธานี
  • สาขาคลองหลวง
นครปฐม
  • จุดบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • จุดบริการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
พะเยา
  • จุดบริการมหาวิทยาลัยพะเยา สังกัดสาขาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ภูเก็ต
  • จุดบริการท่าอากาศยานภูเก็ต สังกัดสาขาถลาง
ชลบุรี
  • จุดบริการศาลากลางจังหวัดชลบุรี สังกัดสาขาชลบุรี