เรื่องเด่น

ธนาคารกรุงไทยเปลี่ยนแปลงการให้บริการสาขาในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อัพเดทวันที่ 6 ม.ค. 2564

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการสาขาในพื้นที่เสี่ยง ดังนี้

ปิดทำการชั่วคราว หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 • จังหวัดระยอง
  • สาขานิคมพัฒนา (ระยอง)
 • จังหวัดสมุทรสาคร
  • สาขาเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
  • สาขาบิ๊กซี มหาชัย
  • สาขาตลาดมหาชัย
 • จังหวัดนครปฐม
  • จุดบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • จุดบริการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 • จังหวัดสมุทรสาคร
  • สาขาสมุทรสาคร : จันทร์-ศุกร์ 09:30-15:30 น.
  • จุดบริการศารือลากลางจังหวัดสมุทรสาคร : จันทร์-ศุกร์ 09:30-15:30 น.
  • สาขากระทุ่มแบน : จันทร์-ศุกร์ 09:30-15:30 น.
  • สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) : จันทร์-ศุกร์ 09:30-15:30 น.
  • สาขาโพธิ์แจ้ : จันทร์-ศุกร์ 09:30-15:30 น.
  • สาขาบ้านแพ้ว : จันทร์-ศุกร์ 09:30-15:30 น.
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
  • สาขาสมุทรสงคราม : จันทร์-ศุกร์ 09:00-15:30 น.
  • สาขาแม่กลอง : จันทร์-ศุกร์ 09:00-15:30 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกท่านสามารถทำธุรกรรมผ่าน Krungthai NEXT และเครื่อง ATM/ADM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากมีความจำเป็น ท่านสามารถรับบริการ ที่สาขา/จุดบริการใกล้เคียงได้ตามปกติ ค้นหาสาขาใกล้คุณ คลิก

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก

แนะนำสำหรับคุณ