เรื่องเด่น

กิน ช้อป เที่ยวด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า เลือกแลกรับบัตรกำนัลได้ตามใจคุณ

อัพเดทวันที่ 12 ก.พ. 2563
เลือกแลกรับบัตรกำนัลได้ตามใจคุณ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด
แลกรับบัตรกำนัล และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.vthgservice.com ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63
เงื่อนไข 
  • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า
  • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด ณ วันที่ทำรายการแลกรับรางวัล โดยสามารถรวมยอดการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ทำรายการ
  • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องทำการแลกรับรางวัลผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น โดยในการทำรายการผู้ถือบัตรฯ ต้องแนบสำเนาเซลล์สลิปแสดงยอดใช้จ่ายตามที่กำหนดเพื่อการตรวจสอบสิทธิ์
  • ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิ์ พร้อม voucher code ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไข
  • สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 สิทธิ์/ 1 หมายเลขบัตรฯ ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใช้แลกรับรางวัลจากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ)
  • รางวัลมีจำนวนจำกัดเพียง 500 สิทธิ/เดือนขึ้นอยู่กับลำดับก่อน-หลัง
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) ที่โทร 02 919 9108 # 118 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 – 17.00 น. หรืออีเมล์ vtreservation@vathanagul.com
  • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า