เรื่องเด่น

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า คุ้มครองสินค้าออนไลน์สูงสุด 40,000 บาท/ครั้ง*

อัพเดทวันที่ 12 ก.พ. 2563
บริการคุ้มครองสินค้าออนไลน์
เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า บริการคุ้มครองสินค้าออนไลน์ เมื่อซื้อสินค้าที่กำหนดผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรฯ
คุ้มครอง โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตแกดเจ็ตและเครื่องใช้ไฟฟ้า นาน 90 วัน สูงสุด 40,000 บาทต่อครั้ง*

สินค้าที่ได้รับความคุ้มครอง
  • สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ และแกดเจ็ต เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค กล้องแอคชั่นแคม/กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กล้องติดรถยนต์ กล้องวงจรปิด นาฬิกาสมาร์ทวอช กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล ทีวีบ็อกซ์ ลําโพงแบบพกพา วิทยุสื่อสาร เครื่องพิมพ์/ปริ้นเตอร์ และโดรน
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องเป่าผม เครื่องทําน้ำอุ่น เครื่องปั่นน้ำผลไม้ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า เครื่องทําน้ําอุ่น เตารีดไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า เตาไฟฟ้า พัดลม พัดลมไอน้ำ เครื่องทําความร้อน และเตาแก๊ส
ระยะเวลาคุ้มครอง : 90 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเป็นต้นไป
มูลค่าสินค้า : ราคาสินค้า 3,000 ขึ้นไป (หลังหักส่วนลด)
การคุ้มครองสูงสุด : จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 100% ทองมูลค่าสินค้าทรัพย์สิน หรือไม่เกิน 40,000 บาท
เงื่อนไขการชดใช้ :
  • ทางบริษัทจะชดใช้โดยให้ศูนย์บริการที่บริษัทมอบหมายทําการซ่อมแซมสินค้า/ทรัพย์สินที่เสียหายตามเงื่อนไข โดยลูกค้าจะต้องนําสินค้า/ทรัพย์สินที่เสียหายมาที่จุดรับสินค้าของศูนย์บริการดังกล่าวหรือมาที่ศูนย์บริการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ในกรณีที่ต้องทําการซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนอะไหล่ บริษัทจะใช้อะไหล่ใหม่จากผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถหาอะไหล่ใหม่จากผู้ผลิตได้ หรือมีอะไหล่เทียมที่สามารถใช้ทดแทนทําให้สินค้า/ทรัพย์สิน กลับมาใช้งานได้ดังเดิม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้อะไหล่เทียมในการซ่อมแซมสินค้า/ทรัพย์สิน
  • สําหรับกรณีที่เป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิง ทางบริษัทจะชดใช้โดยการจัดหาสินค้า/ทรัพย์สินในรุ่นหรือสภาพใกล้เคียงกับสินค้า/ทรัพย์สินที่สูญเสีย หรือเสียหายทั้งหมดมาทดแทนให้แก่ลูกค้า
การแจ้งและเรียกร้องความเสียหาย : ติดต่อศูนย์บริการคุ้มครองสินค้าออนไลน์ โทร. 02 853 0030 หรือ อีเมล cigna.customerservice@cigna.com
หมายเหตุ :
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปบริการความคุ้มครอง และเงื่อนไข โปรดศึกษารายละเอียดบริการ และเงื่อนไขทั้งหมดในใบสรุปการบริการคุ้มครองสินค้าออนไลน์ที่จัดส่งทางอีเมลหลังจากลงทะเบียน
  • บริษัทอาจขอเอกสารใบคําสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือใบรับสินค้าเพื่อใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครอง
  • ให้บริการโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอร์เรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามบริษัทกําหนด
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครอง ได้ที่ www.cigna.co.th/visaonlineprotection