เรื่องเด่น

เงินฝากประจำพิเศษกรุงไทยเบิร์ธเดย์ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี
อัพเดทวันที่ 25 มี.ค. 2563
เงินฝากประจำพิเศษกรุงไทยเบิร์ธเดย์ 7 เดือน
ระยะเวลาฝาก 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี ระยะเวลารับฝาก 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

  • เปิดรับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000.-บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  • ห้ามนำเงินฝากไปค้ำประกันสินเชื่อ
  • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
  • ถอนก่อน 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ครบกำหนดฝากธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร 

ดาวน์โหลด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ  
(0.12 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะยาว
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะยาว  
(0.08 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น  
(0.12 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากประจำพิเศษ
Product Catalog : เงินฝากประจำพิเศษ  
(0.13 MB) PDF
Sales Sheet เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน
Sales Sheet เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน  
(0.19 MB) PDF