เรื่องเด่น

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...สุขใจถ้วนหน้า ภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์"
อัพเดทวันที่ 11 ธ.ค. 2562
รัฐช่วยดาวน์ กรุงไทยช่วยผ่อน กับ แคมเปญ “สินเชื่อบ้านกรุงไทย...สุขใจถ้วนหน้า” ภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์"
ยิ้มกว้าง รับ 5 ต่อ

😃 รัฐช่วยดาวน์ : ภาครัฐสนับสนุนเงินผ่อนดาวน์รายละ 50,000 บาท จำนวน 100,000 รายแรก แก่ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000  บาท ต่อเดือน หรือ 1,200,000 บาทต่อปี (ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)😃 กรุงไทยช่วยผ่อน : สำหรับ 1,000 รายแรกที่ตั้งวงเงินกับธนาคาร กรุงไทยช่วยผ่อนอีก 5,500 บาท*  ส่วนรายที่ 1,001 – 10,000 ลดดอกเบี้ยปีแรกให้อีก 0.1% ต่อปี

😃 ดอกเบี้ยพิเศษ : เริ่มต้นปีแรก 0.5% ต่อปี* เฉลี่ย 3 ปี 2.50%*

😃 ฟรีสูงสุด 3 เด้ง : ฟรี ค่าจดจำนอง, ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์, ฟรี ค่าธรรมเนียม ยื่นกู้

😃 วงเงินกู้สูง : ได้วงเงินกู้สูงสุด 100%*

แคมเปญ สินเชื่อบ้านกรุงไทย...สุขใจถ้วนหน้า
  • อัตราดอกเบี้ย แบบ ฟรี x2
    (ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์, ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้)

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
คงที่ 1 ปี
1.ทำประกัน**
0.50 MRR – 3.75 MRR – 3.00 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.50
2.ไม่ทำประกัน
0.79 MRR – 3.75 MRR – 3.00 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.59
คงที่ 3 ปี
3.ทำประกัน**
1.50 3.00 3.00 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.50
4.ไม่ทำประกัน
1.79 3.00 3.00 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.60

  • อัตราดอกเบี้ย แบบ ฟรี x3
    (ฟรี ค่าจดจำนอง, ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์, ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้)

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
คงที่ 1 ปี
1.ทำประกัน**
0.99 MRR – 3.25 MRR – 2.80 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.89
2.ไม่ทำประกัน
1.29 MRR – 3.15 MRR – 2.70 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 3.06
คงที่ 3 ปี
3.ทำประกัน**
1.79 3.45 3.45 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.90
4.ไม่ทำประกัน
2.29 3.45 3.45 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 3.06

หมายเหตุ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร

** ทำประกัน คือ ทำ MRTA/ GLTSP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ   ทำ MRTA/   GLTSP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

ทั้งนี้การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

ยื่นสมัคร อนุมัติ และตั้งวงเงินสินเชื่อ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

MRR = 6.87% ณ วันที่ 11 พ.ย. 62