เรื่องเด่น

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ ที่สมัครบัตร M-PASS

อัพเดทวันที่ 21 พ.ย. 2562

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อสมัคร พร้อมเติมเงิน 1,000 บาท ณ จุดบริการ 5 แห่ง ตามเส้นทางที่กำหนด
 • Service Area ขาเข้า
 • Service Area ขาออก
 • ด่านทับช้าง ขาเข้า
 • ด่านทับช้าง ขาออก
 • ด่านโป่ง 3 (ทางออก จ.ระยอง)
เงื่อนไข
 • รับเครดิตเงินคืน  100 บาท เข้าบัญชี Tag M-PASS ที่ซื้อ ภายใน 10 วันทำการ
 • สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 100 บาท ในช่วงระยะเวลา 25 ก.ย. 62 - 29 ก.พ. 63
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับนิติบุคคล
 • จำกัด 10,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ หรือ จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย 
 • ผู้ใช้สามารถรับสิทธิเครดิตเงินคืนได้เพียง 1 รายการ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • จุดจำหน่าย 5 แห่ง ตามเส้นทางได้แก่ Service Area ขาเข้า, Service Area ขาออก, ด่านโป่ง 3 (ทางออก จ.ระยอง), ด่านทับช้าง ขาเข้า, ด่านทับช้าง ขาออก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด