เรื่องเด่น

รับเงินคืน 100 บาท เมื่อผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย กับ Lazada Wallet และเติมเงิน 500 บาท*
อัพเดทวันที่ 22 พ.ย. 2562เงื่อนไข

  • ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับลาซาด้าวอลเล็ตครั้งแรกและ เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาทผ่านบัญชีที่ผูก จะได้รับเงินคืน 100 บาทเข้าลาซาด้าวอลเล็ต
  • โปรโมชั่นนี้เปิดรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 62 – 31 มี.ค. 63 หรือเมื่อครบสิทธิ
  • เงินที่ได้รับจะถูกส่งเข้าลาซาด้าวอลเล็ต ภายใน 7-14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับลาซาด้าวอลเล็ตและเติมเงินขั้นต่ำ 500 บาทได้สำเร็จ
  • เงินที่ได้รับ 100 บาทจะมีอายุ 30 วันหลังจากที่ได้รับสิทธิ ลูกค้าสามารถได้รับโปรโมชั่นต่อ 1 บัญชีต่อลูกค้าเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการใดๆของ Lazada และร้านค้าต่างๆ ใน Lazada 
  • สิทธิมีจำนวนจำกัด (20,000 ท่าน) แรกเท่านั้น