เรื่องเด่น

ขอเชิญร่วมบุญสร้างวิหารพระราชวัชรธรรมโสภณ วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์

อัพเดทวันที่ 28 พ.ค. 2567


ร่วมบุญสร้างวิหารพระราชวัชรธรรมโสภณ วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์ 

ขอเชิญร่วมบุญสร้างวิหารพระราชวัชรธรรมโสภณ วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมสวดมนต์เสริมสิริมงคล ด้วยคาถาพลิกแผ่นดิน ของหลวงปู่ศิลา สิริจันโทพระราชวัชรธรรมโสภณ หรือ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์ เป็นพระเถระที่มีศีลวัตรและจริยวัตรปฏิบัติที่งดงาม เป็นที่เคารพนับถือของเหล่าพุทธบริษัท มีความเมตตา สันโดษ เหล่าศิษยานุศิษย์ จึงได้น้อมนำคำสั่งสอนท่านไปปฏิบัติใช้เริ่มต้นให้น้อมระลึกถึงพระบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระศรีอริยเมตไตรย รวมถึง บารมี ของหลวงปู่ศิลา

(ตั้งนะโม 3 จบ)
มะอะอุ นะโม วิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา ราหุ สุริยันจันทัง ปะมุจ จะสุ (สวด 3 จบ 9 จบ หรือ 108จบ ก็ได้)

อธิษฐาน และร่วมบุญจัดสร้างวิหารพระราชวัชรธรรมโสภณ วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์


ผ่านการสแกน QR e-Donation เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง ไม่ต้องเก็บเอกสารใบอนุโมทนา และลดหย่อนภาษีได้ทันที
หรือ ท่านสามารถโอนเงินร่วมบุญได้ที่ เลขที่บัญชี 404-3-49483-1 ชื่อบัญชี วัดพระธาตุหมื่นหิน
(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ข้อมูลการทำบุญจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี)