เรื่องเด่น

นมัสการพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร สักการะรอยพระพุทธบาท พระพุทธเจ้า 4 พระองค์

อัพเดทวันที่ 12 พ.ค. 2567


นมัสการพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
สักการะรอยพระพุทธบาท พระพุทธเจ้า 4 พระองค์

ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านการสแกน QR e-Donation เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง ไม่ต้องเก็บเอกสารใบอนุโมทนา และลดหย่อนภาษีได้ทันที หรือ ท่านสามารถโอนเงินร่วมบุญ ได้ที่ เลขที่บัญชี 442-0-24605-7 ชื่อบัญชีวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ข้อมูลการทำบุญจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี)


พระธาตุเชิงชุม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนคร ตั้งอยู่บนถนนเรืองสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ซึ่งพระธาตุเชิมชุม จะตั้งหันหน้าไปทางหนองหาร ที่อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ลักษณะของพระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม 24 เมตร ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ไม่มีลวดลายประดับ ยอดฉัตรทองคำหนัก 247 บาท มีซุ้มประตูทั้ง 4 ด้าน แต่เข้าได้จริงในทิศตะวันออก

องค์พระธาตุสร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ไว้ ได้แก่ พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระโคดม ด้านข้างของพระธาตุเป็นวิหารขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อแสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ลงรักปิดทอง ปัจจุบัน พระธาตุเชิงชุมกำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์