เรื่องเด่น

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ วันวิสาขบูชา ถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

อัพเดทวันที่ 7 พ.ค. 2567


ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ วันวิสาขบูชา วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า

วันวิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมี” ซึ่งแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้น เมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ในระยะเวลาที่ต่างกัน นับเป็นเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของโลกอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่ โดยร่วมบุญได้ผ่านการสแกน QR e-Donation หรือผ่านบัญชี 549-026-7720 ชื่อบัญชี วัดพระธาตุดอยสุเทพ (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ข้อมูลการทำบุญจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี)วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย

โดยสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 1912 โดยพญากือนา ได้นิมนต์พระสุมนเถระมาเผยแพร่พุทธศาสนาในเมืองเชียงใหม่ โดยการสร้างนั้น ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนหลังช้างมงคลและอธิษฐานเสี่ยงทาย เมื่อช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ กระทำความเคารพและคุกเข่าเหนือยอดดอย พญากือนาจึงให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นบริเวณนั้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านการสแกน QR e-Donation เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง ไม่ต้องเก็บเอกสารใบอนุโมทนา และลดหย่อนภาษีได้ทันที หรือผ่านบัญชี 549-026-7720 ชื่อบัญชี วัดพระธาตุดอยสุเทพ (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ข้อมูลการทำบุญจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี)