เรื่องเด่น

เสริมอานิสงส์ให้ร่มเย็นเป็นสุข ร่วมบุญสร้างกุฏิถวายพระสงฆ์ วัดอินทาราม จ.อยุธยา

อัพเดทวันที่ 10 เม.ย. 2567


เสริมอานิสงส์ให้ร่มเย็นเป็นสุข
ร่วมบุญสร้างกุฏิถวายพระสงฆ์ วัดอินทาราม จ.อยุธยา

ที่เสียหายจากภัยน้ำท่วม และมีความชำรุดทรุดโทรม ยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างเป็นอันมากวัดอินทาราม ชาวบ้านเรียกว่า “วัดอินท์” สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสันนิฐานว่าสมเด็จพระนครินทราธิราช เป็นผู้สร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกตีแตก วัดนี้ก็ถูกข้าศึกทำลายและกลายสภาพเป็นวัดร้างไป ต่อมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณปลายรัชกาลที่ 5 ได้รับการบูรณะขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบัน

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดได้แก่ หลวงพ่อธรรมจักรขจัดภัย เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ เพื่อต้องการจะให้กำจัดเคราะห์ภัยแก่ผู้กราบไหว้ ดีเด่นด้านคุ้มภัยปราบศัตรู ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข กันคุณไสย ไล่สิ่งอัปมงคล ส่งเสริมการงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี