เรื่องเด่น

สงกรานต์สุขใจ กรุงไทยเติมบุญ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย

อัพเดทวันที่ 1 เม.ย. 2567


สงกรานต์สุขใจ กรุงไทยเติมบุญ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย
ร่วมส่งน้ำพระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
และร่วมทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านการสแกน QR e-Donation เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง ไม่ต้องเก็บเอกสารใบอนุโมทนา และลดหย่อนภาษีได้ทันที
หรือ ท่านสามารถโอนเงินร่วมบุญ ได้ที่ เลขที่บัญชี 540-0-31881-9 ชื่อบัญชี วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ข้อมูลการทำบุญจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี) และตามด้วย QR code

พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญคู่บ้านคู่เมือง จ. เชียงใหม่
ตามประวัติสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช 700 โดยกษัตริย์ลังกา 3 พระองค์และพระอรหันต์ 20 รูป
เมื่อ พ.ศ. 1931 พระเจ้าแสนเมืองมา ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานยังที่วัดลีเชียงพระ (วัดพระสิงห์)
ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
ในเทศกาลสงกรานต์ทุกปีมี พิธีอาราธนาอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ออกแห่ ให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการบูชา เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน