เรื่องเด่น

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ เสริมความมั่นคงให้ชีวิต

อัพเดทวันที่ 16 ก.พ. 2567


ด้วยการร่วมบุญการบูรณปฏิสังขรณ์
องค์พระเจดีย์พระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

สามารถร่วมบุญได้ผ่านการสแกน QR e-Donation เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง ไม่ต้องเก็บเอกสารใบอนุโมทนา เพื่อลดหย่อนภาษีได้ทันที

พระเจดีย์ที่สำคัญอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นของพระพุทธเจ้า ที่ได้อัญเชิญมาจากพระเจดีย์เก่าเมืองกบิลพัศดุ์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้สั่งสมกระทำไว้ดีแล้ว จงรวมกันเป็นพลวะปัจจัย เป็นพรอันประเสริฐเป็นพรอันเลิศ โปรดดลบันดาลประทานพร โปรดอภิบาลรักษา ให้ประสบแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคล ประสบความสุขความเจริญ
ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ เทอญ