เรื่องเด่น

หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566

อัพเดทวันที่ 4 พ.ย. 2566

หุ้นกู้ดิจิทัลของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ BBB+
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

หุ้นกู้อายุ 2 ปี
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
4.25% ต่อปี

ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท/ทำรายการ 1 ครั้ง

จองซื้อผ่านช่องทางเดียวผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น


เริ่มสมัครใช้วอลเล็ต
ซื้อขายหุ้นกู้
คาดว่า
จะเปิดจองซื้อ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 28 - 30 พฤศจิกายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111
หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา


คำเตือน: : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: การจัดสรรเป็นแบบ First Come First Serve รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน