เรื่องเด่น

โปร VIP ฟินซีรีส์ครบรสที่ iQIYI กับบัตรเดบิตกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 30 พ.ย. 2566

บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และบัตรเดบิต Krungthai FUN เพียงสมัครแพ็คเกจรายเดือน iQIYI VIP เดือนแรก และชำระค่าบริการผ่านบัตรฯ ที่เว็บไซต์ www.iQ.com/vip/order ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 – 31 มี.ค. 67


รับส่วนลด 90 บาท

โค้ดส่วนลด KTBIQIYI29

วิธีการใช้โค้ดส่วนลด iQIYI

 • สมัครผ่าน www.iq.com/vip/order เท่านั้น
 • ใส่โค้ดส่วนลดที่ได้รับในช่องแลกคูปอง
 • เลือกจ่ายด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทยทุกประเภท เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทยทุกประเภท (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 น.– 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยรับโค้ดส่วนลดสำหรับใช้บริการ iQIYI VIP (“โค้ดส่วนลด”)
 • ลูกค้าใหม่ iQIYI รับโค้ดส่วนลด 90 บาท เพื่อใช้สำหรับสมัคร iQIYI VIP เดือนแรก ในราคาเพียง 29 บาท (จากราคาปกติ 119 บาท) จำกัดสิทธิ์รวม 20,000 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้าจะสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
 • ลูกค้าต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ www.iq.com/vip/order และใส่โค้ดส่วนลดที่ได้รับในช่องแลกคูปอง และเลือกจ่ายด้วยบัตร Krungthai Fun หรือบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทยทุกประเภท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลดเฉพาะลูกค้าที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถยกเลิก/โอน/เปลี่ยน/คืนเงิน/ทอนเป็นเงินสดได้ หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบการชำระเงินอื่นใดได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชดเชยหรือคืนโค้ดส่วนลด หากคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลง หรือคืนสินค้า หรือถูกยกเลิกในทุกกรณี
 • หลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ ธนาคาร และบริษัท iQIYI จำกัด กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้สินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่า คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น•ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิต Krungthai FUN และบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 , สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ติดต่อ iQIYI ที่ contactus@qiyi.com

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก