เรื่องเด่น

ทางเลือกที่ตอบทุกความต้องการวัยเกษียณ

อัพเดทวันที่ 15 ต.ค. 2566


ทางเลือก... ที่ตอบทุกความต้องการวัยเกษียณ

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
บัญชีเงินฝากเกษียณรับทรัพย์
 • อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี*
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน แบบทบต้น
 • เลือกรับเงินคืนรายเดือนได้
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเดบิตกรุงไทย [บัตร Ultra care 1,699 บาท หรือบัตร Care 699 บาท]
 • เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

  เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
สินเชื่ออเนกประสงค์
สำหรับข้าราชการบำนาญ*
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นเพียง 4.14% ต่อปี**
 • วงเงินสูง กู้ได้เต็ม 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์
 • ไม่จำกัดอายุผู้กู้
 • ผ่อนสูงสุด 30 ปี
 • เลือกชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือ เลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้
 • สมัครสินเชื่อภายในวันที่ 29 ธ.ค. 66

  *สำหรับข้าราชการบำนาญที่รับเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลาง
  **อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR -3.43% = 4.14% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กรุงไทยสุขใจวัยเก๋า
อายุรับประกัน : 40 – 100 ปี
เบี้ยฯ เริ่มต้น 1,900 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักสูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง       
 • จ่ายค่ากายภาพบำบัดสูงสุด 10 ครั้ง/อุบัติเหตุ
 • จ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล สูงสุด 10,000 บาท/ครั้ง
 • จ่ายเงินทดแทนรายได้ต่อเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวกรณีเสียชีวิต สูงสุด 12 เดือน

  ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
  ทำประกันภัยทุกครั้ง | รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กรุงไทยสุขใจวัยเกษียณ
อายุรับประกัน : 55 – 80 ปี
เบี้ยฯ เริ่มต้น 2,300 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองผู้เอาประกันภัยอายุ 55 - 80 ปี และต่ออายุได้จนถึง 99 ปี
 • ผลประโยชน์ Nursing Home ค่าจ้างพยาบาลสำหรับการบริการพิเศษดูแลถึงที่พัก
 • คุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม

  ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย | รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก