เรื่องเด่น

ผ่อนชำระภาษีด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 0% 3 รอบบัญชี!!!

อัพเดทวันที่ 4 ก.พ. 2563
ผ่อนชำระภาษีด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • พิเศษ ดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชี เมื่อใช้วงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏผ่อนชำระภาษี
  • ผ่อนชำระได้ 3 รอบบัญชี (ยอดชำระภาษีที่ทำรายการหาร 3) ทำได้เพียงครั้งเดียวในรอบปีภาษีที่ต้องชำระ ยอดทำรายการขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • ชำระยอดหนี้ตามวันที่กำหนด รับเลยดอกเบี้ย 0% (หากชำระไม่ครบตามยอดหนี้ที่กำหนด หรือชำระล่าช้าคิดดอกเบี้ยตามอัตราของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ
รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น 

ตัวอย่างการใช้วงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏผ่อนชำระภาษี
  1. เมื่อทำรายการผ่อนชำระภาษีจำนวน 15,000 บาท ด้วยวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ จำนวนเงินที่ทำรายการ 15,000 บาท จะถูกกันวงเงินจากวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏโดยไม่ถูกคิดดอกเบี้ย
  2. ยอดผ่อนชำระต่อเดือน = จำนวนที่ทำรายการหาร 3 เช่น ทำรายการผ่อนชำระภาษี 15,000 บาท ยอดผ่อนชำระคือ  5,000 บาท ต่อรอบบัญชี
  3. กรณีธนาคารหักชำระได้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนยอดผ่อนชำระที่กำหนด หรือมีการชำระล่าช้า ยอดผ่อนที่เหลือจะถูกนำวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏมาชำระ และถูกคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎที่ท่านได้รับ
  4. ยื่นสมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ขั้นตอนการทำรายการ

ขั้นตอนการดูเงื่อนไขการผ่อนชำระ