เรื่องเด่น

ผ่อนชำระภาษีด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 0% 3 รอบบัญชี!!!

อัพเดทวันที่ 16 ก.พ. 2564

ผ่อนชำระภาษีด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • พิเศษ ดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชี เมื่อใช้วงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏผ่อนชำระภาษี
  • ผ่อนชำระได้ 3 รอบบัญชี (ยอดชำระภาษีที่ทำรายการหาร 3) ทำได้เพียงครั้งเดียวในรอบปีภาษีที่ต้องชำระ ยอดทำรายการขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • ชำระยอดหนี้ตามวันที่กำหนด รับเลยดอกเบี้ย 0% (หากชำระไม่ครบตามยอดหนี้ที่กำหนด หรือชำระล่าช้าคิดดอกเบี้ยตามอัตราของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ)
รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น 

ตัวอย่างการใช้วงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏผ่อนชำระภาษี

  1. เมื่อทำรายการผ่อนชำระภาษีจำนวน 12,000 บาท ด้วยวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ จำนวนเงินที่ทำรายการ 12,000 บาท จะถูกกันวงเงินจากวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏโดยไม่ถูกคิดดอกเบี้ย
  2. ยอดผ่อนชำระต่อเดือน = จำนวนที่ทำรายการหาร 3 เช่น ทำรายการผ่อนชำระภาษี 12,000 บาท ยอดผ่อนชำระคือ 4,000 บาท ต่อรอบบัญชี
  3. กรณีธนาคารหักชำระได้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนยอดผ่อนชำระที่กำหนด หรือมีการชำระล่าช้า ยอดผ่อนที่เหลือจะถูกนำวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏมาชำระ และถูกคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎที่ท่านได้รับ
  4. ยื่นสมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 64

หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนการทำรายการ

หรือทำรายการผ่านเมนูสแกนQR/ Barcode

การแจ้งเตือนผลการชำระภาษีสรรพากรด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎสำเร็จ

ขั้นตอนการดูเงื่อนไขการผ่อนชำระ