เรื่องเด่น

LAZADA PAYDAY ช้อปแบรนด์เด็ด ดีลปัง ทุกสิ้นเดือน

อัพเดทวันที่ 18 ก.ย. 2566

บัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด และบัตรเดบิต Krungthai FUN เพียงช้อปสินค้าที่แอปพลิเคชัน Lazada หรือ www.lazada.co.th ตั้งแต่ 1,499 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และชำระผ่านบัตรฯ ในวันที่ 25 ก.ย. 66 – 1 ต.ค. 66


รับส่วนลด 130 บาท

โค้ดส่วนลด MCPD923

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด และบัตรเดบิต Krungthai FUN (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการที่แอปพลิเคชัน Lazada หรือเว็บไซต์ www.lazada.co.th (“ร้านค้า”) ในวันที่ 25 กันยายน 2566 – 1 ตุลาคม 2566 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”)
 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 130 บาทต่อคำสั่งซื้อ เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการครบ 1,499 บาทขึ้นไป ก่อนหักส่วนลดทุกประเภทและไม่รวมค่าขนส่ง  เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าจะต้องกรอกรหัส MCPD923 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเดบิตบัตรกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรเดบิต Krungthai FUN ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1,499 บาทขึ้นไปก่อนหักส่วนลดทุกประเภท และไม่รวมค่าขนส่งสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้รหัสส่วนลดนี้
 • จำกัดรหัสส่วนลด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และจำกัดรหัสส่วนลดสูงสุด จำนวน 923 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายสำหรับบัตรมาสเตอร์การ์ดทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยจากทุกธนาคาร (รวมทั้งของธนาคารกรุงไทย) รวมกัน (เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายดังกล่าว)
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ของร้านค้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 • รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนลดหากคำสั่งซื้อถูกยกเลิกในทุกกรณี
 • ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และกรณีพิพาทในกรณีนี้ ให้คำตัดสินของร้านค้าถือเป็นที่สุด
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และ/หรือในกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อร้านค้า/ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้ากำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคาร และ/หรือ ร้านค้าไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของร้านค้าโทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก