เรื่องเด่น

ประกาศรายชื่อ TOP SPENDERS ลุ้นบินไกลถึงญี่ปุ่นกับบัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด

อัพเดทวันที่ 11 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อ Top Spenders รายการส่งเสริมการตลาดบัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด (ยกเว้นบัตรเดบิต Krungthai FUN)
“ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม บินไกลถึงญี่ปุ่น” ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 66 – 15 ส.ค. 66


ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯสะสมสูงสุด ลำดับที่ 1-5

รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว รางวัลละ 2 ที่นั่ง ดังนี้

1.คุณวรัญญา วงศ์xxxx
2.คุณชิติพัฒน์ พัฒนะxxxx
3.คุณเอกรัฐ บุญxxxx
4.คุณคมกริช สว่างxxxx
5.คุณปนิตา สวัสดิxxxx


ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯสะสมสูงสุด ลำดับที่ 6-30

รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ภายในประเทศไทย รางวัลละ 2 ที่นั่ง ดังนี้

6. คุณธนชาต รัตนxxxx
7. คุณธนกฤต ปรีxxxx
8. MR. NGWE PHYO AUxxxx
9. คุณกฤตภาส โรตม์xxxx
10. คุณอาทิตย์ วรรณxxxx
11. MR. HAFEDH ISSxxxx
12. คุณอลงกร เปร็มxxxx
13. คุณอัษฎาวุธ ลาxxxx
14. คุณนรีรัตน์ จันทร์xxxx
15. คุณมนัสนันท์ นวลxxxx
16. คุณพัชรพล แซ่xxxx
17. คุณจุฬารัตน์ ประxxxx
18. คุณศรายุทธ ทองxxxx
19. คุณ จิรนันท์ ที่xxxx
20. คุณสราวุฒิ ธรxxxx
21. คุณกุศล วิxxxx
22. คุณวัชพล โชติxxxx
23. คุณประยุทธ สามxxxx
24. คุณภูมิใจ เจ็งxxxx
25. คุณสุดารัตน์ ขันxxxx
26. MR. CHENYONG ZHExxxx
27. MRS. LIJING LI xxxx
28. คุณนพรัตน์ รัชตxxxx
29. คุณจุไรรัตน์ สาxxxx
30. คุณปฏิภาณ มาxxxx


หมายเหตุ

  • ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spenders จะต้องนำจดหมายแจ้งผลการได้รับรางวัลที่ธนาคารจัดส่งให้ตามที่อยู่สำหรับติดต่อล่าสุดที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร และสำเนาหนังสือเดินทาง ไปติดต่อเพื่อออกบัตรโดยสารที่ห้องบัตรโดยสาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี ในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวจะถือว่าผู้ถือบัตรสละสิทธิ์
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกบัตรโดยสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่โทร. 02 356 1111