เรื่องเด่น

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2566

อัพเดทวันที่ 13 ส.ค. 2566

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้นำแพลตฟอร์มอสังหาฯ ครบวงจร และอยู่ในกลุ่มบริษัทอสังหาฯ ชั้นนำระดับโลก Frasers Property Limited

เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทที่ระดับ "A"แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566

อายุหุ้นกู้ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย 
รอประกาศ
อายุหุ้นกู้ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย 
รอประกาศ
อายุหุ้นกู้ 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย 
รอประกาศ

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2566

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111


คำเตือน: : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน