เรื่องเด่น

เปิดบัญชีลงทุนหุ้นกับ KTX รับ Starbucks e-Voucher มูลค่าสูงสุด 200 บาท

อัพเดทวันที่ 12 ก.ย. 2566

เปิดบัญชีลงทุนหุ้นกับ KTX Starbucks e-Voucher มูลค่าสูงสุด 200 บาท พร้อมเปิดโอกาสทำกำไรทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ

รายการส่งเสริมการขาย: รับ Starbucks e-Voucher มูลค่าสูงสุด 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ KTX ผ่านแอปและเติมเงินผ่านเมนูหลักทรัพย์ KTX  ขั้นต่ำ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง

ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย: 12 กันยายน 2566  – 31 ตุลาคม 2566 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ต่อที่ 1 : รับ Starbucks e-Voucher มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับ KTX ผ่านแอปพิเคชัน Krungthai NEXT สำเร็จในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ต่อที่ 2 : รับ Starbucks e-Voucher มูลค่า 100 บาท เมื่อเติมเงินผ่านเมนูเติมเงิน บนบัญชีหลักทรัพย์แคชบาลานซ์ KTX ขั้นต่ำ 1,000 บาท 1 ครั้ง


ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าที่จะเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับ e-Voucher มูลค่าสูงสุด 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ KTX ผ่านแอปและเติมเงินผ่านเมนูหลักทรัพย์ KTX  ขั้นต่ำ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง” จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1.ต้องมีบัญชี Gold wallet และ/หรือ บัญชีกองทุนรวม ผ่านแอปพิเคชัน Krungthai NEXT ก่อนวันที่ 12 กันยายน 2566
  2.ต้องเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) ไม่ว่าจะเปิดผ่านช่องทางใด
 • การจำกัดสิทธิ์การได้รับ e-voucher ตามรายละเอียดดังนี้
  1. จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับ KTX ผ่านแอป Krungthai NEXT สำเร็จในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  2.จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า เมื่อเติมเงินผ่านเมนูหลักทรัพย์ KTX บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (5470) บนเมนู หลักทรัพย์ KTX ขั้นต่ำ 1,000 บาท 1 ครั้ง หลังจากเปิดบัญชีสำเร็จภายในระยะเวลา 30 วัน
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
 • ลูกค้าจะได้รับ e-Voucher ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ภายใน 30 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ช่วงขณะที่ธนาคารทำการส่ง e-Voucher ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้บริการ LINE Official Krungthai Connext ของธนาคารตลอดระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้และไม่ปิดกั้นการรับข้อความ กรณีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคาร หรือปิดกั้นการรับข้อความ ธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบ e-Voucher บาท โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการมอบผ่านช่องทางอื่นๆได้
 • ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้คูปอง Starbucks e-voucher เป็นไปตามที่บริษัท Starbucks Thailand กำหนด
 • ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสื่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร
 • ธนาคาร และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขขอกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ
 • ในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินชี้ขาดของธนาคาร และ บริษัท เป็นที่สิ้นสุด
 • สามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ และ บริษัท ได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy และ www.krungthaixspring.com/th/privacy-policy

หมายเหตุ

 • ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายกรุณาติดต่อ 02-695-5555