เรื่องเด่น

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566

อัพเดทวันที่ 27 ส.ค. 2566

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
ผู้นำธุรกิจเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
บริษัทในกลุ่ม GC แกนนำธุรกิจของ PTT

เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-(tha)”
โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

อายุหุ้นกู้ 3 ปี
ประกาศอัตราดอกเบี้ยภายหลัง
อายุหุ้นกู้ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[4.10-4.40]% ต่อปี
อายุหุ้นกู้ 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[4.45-4.75]% ต่อปี
อายุหุ้นกู้ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[4.79-5.09]% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)

เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่)

คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 5 - 6 และ 9 ตุลาคม 2566

จองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
และผ่าน Next Invest เมนู Money Connect ในแอป Krungthai NEXT

จองซื้อง่ายๆ คลิกเลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111

คำเตือน: : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน