เรื่องเด่น

อานิสงส์ใหญ่ “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม” กฐินสามัคคีธนาคารกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 31 ส.ค. 2566

มองโอกาสใหม่ของ SME ไทย สู่ซาอุดิอาระเบีย

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีธนาคารกรุงไทย วัดตรีวิสุทธิธรรม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 อานิสงส์ใหญ่ “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม”
เพื่องานสาธารณประโยชน์ (สมทบทุนสร้างรพ.แพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคาและพระอุโบสถเจดีย์พิทักษ์ศาสนวงศ์)


“รักษาคน เพื่อรักษาธรรม”


จากความคิดที่ต้องการช่วยเหลือรักษาคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ หรือ หลวงพ่อไก่ ได้ใช้ “หลักธรรมะบำบัดแบบองค์รวม” มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มจิตอาสาของวัดตรีวิสุทธิธรรม เพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วย และรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หาย ผ่านคลินิกการแพทย์แผนไทยพิทักษ์ศาสนวงศ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดยใช้วิธีการรักษาที่ประกอบด้วยการแพทย์แผนไทย ผนวกกับการักษาจิตใจโดยใช้ธรรมโอสถ เช่น การใช้สมุนไพร การใช้ธรรมชาติบำบัด การใช้เจริญวิปัสนากรรมฐาน เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องพร้อมการรักษาในห้วงประมาณ 10 วัน จะมีการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด โดยพักค้างคืน ทำให้ผู้ป่วยทุกคนมีโอกาสได้รับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมโอสถ ผนวกกับการรักษาศีลและการปฏิบัติภาวนาและการเจริญสติ

ด้วยปณิธานที่ “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม” แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายนั้น ทำให้ คลินิกการแพทย์แผนไทยพิทักษ์ศาสนวงศ์ เริ่มมีผู้หลั่งไหลเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้บริการได้ไม่ทั่วถึงคณะศิษยานุศิษย์ของพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ จึงได้ดำริสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคาขึ้น เพื่อรองรับการรักษาที่จะช่วยให้เกิดระบบการรักษาที่เป็นมาตรฐาน สามารถรองรับการเข้ารับการรักษาและพักค้างคืนในโรงพยาบาลของผู้ป่วย รวมถึงช่วยให้การติดตามอาการของผู้ป่วยและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคานั้น จะเป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง ซึ่งมีจำนวนเตียงประมาณ 60 เตียง เป็นอาคาร 6 เหลี่ยม 6 ชั้น ที่มีห้องตรวจโรค แผนกเภสัชกรรมไทย แผนกเวชระเบียน แผนกผดุงครรภ์ไทย แผนกนวดไทยและตอกเส้น แผนกตาแพทย์แผนไทย และห้องหัตถการงานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย รวมทั้งห้องอาหารเป็นยาและแผนกโภชนาการ รวมถึงมีห้องพักผู้ป่วยแบบรวมและแบบเดี่ยว ที่ต้องใช้งบประมาณในการจัดสร้างกว่า 300 ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทย จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคีธนาคารกรุงไทย วัดตรีวิสุทธิธรรม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อร่วมจัดสร้างสาธารณกุศลสร้างสาธารณกุศล โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย พระพิทักษ์สหโรคา และอุโบสถเจดีย์ วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
ผ่าน 3 ช่องทาง

  • QR กรุงไทยเติมบุญ e-Donation สามารถลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ 
  • โอนเงินได้ที่ เลขที่บัญชี 739-0-20092-8 ชื่อบัญชี วัดตรีวิสุทธิธรรม ธนาคารกรุงไทย สาขาดอนเจดีย์ สามารถแจ้งความประสงค์ขอลดหย่อนภาษีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา


หมายเหตุ
โดยท่านสามารถตรวจสอบการลดหย่อนภาษีได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร
https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/DNT3