เรื่องเด่น

สั่งทุกความสด คุ้มเต็มตระกร้า

อัพเดทวันที่ 24 พ.ค. 2566


ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท / บัตรเดบิต Krungthai FUN / บัตร Play และ Krungthai Travel Visa card
เมื่อช้อปสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Tops online หรือ www.tops.co.th และชำระผ่านบัตรฯ วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

รับส่วนลด 50 บาท
เมื่อช้อปตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
โค้ดส่วนลด KTBN50

รับส่วนลด 100 บาท
เมื่อช้อปตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
โค้ดส่วนลด KTBN100


จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่าน/2 สิทธิ์/1 โค้ดส่วนลด/1 หมายเลขเดอะวัน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ I เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด I ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของธนาคาร


ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีธนาคาร ที่ ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตรเพลย์, Krungthai Travel Visa Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 00:01 น. – 31 ธันวาคม 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว โดย (ก) ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,200บาท และ (ข) จะได้รับโค้ดส่วนลด 100 บาท (โดยจะไม่มีสิทธิได้รับโค้ดส่วนลดตาม (ก) ด้วย)  เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโค้ดส่วนลดกรณี (ก) และ (ข) รวมกันและแทนกันว่า “โค้ดส่วนลด”) ที่ แอปพลิเคชัน Tops online และ เว็บไซต์ www.tops.co.th   สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารและชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตรเพลย์ หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลด ในช่องกรอกโค้ดส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตรเพลย์, Krungthai Travel Visa Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท
 • ธนาคารจำกัดการรับสิทธิ์ในแต่ละโค้ดส่วนลด โดยลูกค้า 1 ท่าน/2 สิทธิ์ (โค้ดส่วนลด (ก) และ (ข))/1 หมายเลขเดอะวัน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์โค้ดส่วนลดจำนวน 3,000 โค้ดส่วนลด ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นทุกชนิดแล้ว
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน Tops online หรือเว็ปไซต์ www.tops.co.th เท่านั้น เฉพาะคำสั่งซื้อที่อยู่ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอาง
 • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จรับเงินนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนโค้ดส่วนลดนี้ หากคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า หรือถูกยกเลิกในทุกกรณี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงินหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (Tops) โดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคาร และ Tops ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ Tops เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตรเพลย์, Krungthai Travel Visa Card และบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 , สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมของ Tops online ได้ที่ www.tops.co.th หรือ โทร 02-295-0930 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น.