เรื่องเด่น

บริการใหม่! ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งด้วยตัวเองได้ 24 ชั่วโมง ผ่าน "เป๋าตังเปย์" บนแอปเป๋าตัง

อัพเดทวันที่ 10 พ.ค. 2566

บริการตรวจเครดิตบูโรผ่าน "เป๋าตังเปย์" บนแอปฯ เป๋าตัง สามารถเลือกรับรายงานได้ 2 ช่องทาง

  1. รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง (เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
  2. รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ภายใน 7 วันทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สามารถเลือกประเภทรายงานที่ต้องการได้ 2 แบบ

  • รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง)
  • รายงานข้อมูลเครดิต

หมายเหตุ : กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถ้กต้องก่อนใช้บริการ


ขั้นตอนการใช้บริการตรวจเครดิตบูโร
ผ่าน "เป๋าตังเปย์" ในแอปฯ เป๋าตัง

1. เข้าสู่หน้าหลักของเป๋าตังเปย์
2. เลือกบริการ ‘ตรวจเครดิตบูโร’
3. เลือกประเภทรายงาน
และช่องทางการรับรายงานที่ต้องการ

4. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
5. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
6. ใส่รหัส PIN 6 หลัก
เพื่อยืนยันการชำระเงิน
ถือว่าทำรายการสำเร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ดาวน์โหลด

รายละเอียดเงื่อนไขการรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
รายละเอียดเงื่อนไขการรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
(0.02 MB) PDF
รายละเอียดเงื่อนไขการรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเงื่อนไขการรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(0.04 MB) PDF