เรื่องเด่น

จองแม่บ้านออนไลน์ บ้านสะอาด จ่ายสบายสุดคุ้ม ที่ BeNeat

อัพเดทวันที่ 30 มี.ค. 2566

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท / บัตรเดบิต Krungthai FUN / บัตร Play และ Krungthai Travel Visa Card เมื่อใช้บริการทำความสะอาด, บริการรีดผ้า, บริการกำจัดไรฝุ่น และบริการนวดแผนไทย จากแอปพลิเคชัน Beneat หรือ www.BeNeat.co และชำระผ่านบัตรฯ วันที่ 1 เม.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

รับส่วนลด 10%*
โค้ดส่วนลด : BN10XKTB


จำกัดการรับสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย I จำกัดสิทธิ์จำนวนโค้ดส่วนลด 1,000 สิทธิ์/เดือน หรือ 9,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย I ให้บริการเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชลบุรี และเชียงใหม่ เท่านั้น


ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ ชำระค่าบริการผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN, Krungthai Travel Card Visa Card หรือบัตร Play (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว โดยลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด 10% (“โค้ดส่วนลด”) เมื่อเลือกใช้บริการที่ร่วมรายการ ที่ แอปพลิเคชัน BeNeat หรือ www.BeNeat.co เท่านั้น
 • ธนาคารจำกัดการรับสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์จำนวนโค้ดส่วนลด 1,000 สิทธิ์/เดือน หรือ 9,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนระยะเวลาที่กำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อใช้บริการกับ แอปพลิเคชัน BeNeat หรือ www.BeNeat.co ตามเงื่อนไขที่กำหนด ยกเว้น ประเภทบริการประเมินราคา โดยลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่รับโค้ดส่วนลดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้เมื่อเลือกใช้บริการที่ร่วมรายการ และชำระค่าบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN, Krungthai Travel Card Visa Card หรือ บัตร Play เท่านั้น เฉพาะการดำเนินการภายในวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดผ่านทางแอปพลิเคชัน BeNeat หรือ www.BeNeat.co ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App store และ Play store โดยค้นหาคำว่า BeNeat
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีบริการที่เข้าร่วมรายการดังนี้ บริการทำความสะอาดรายชั่วโมง, บริการรีดผ้า, บริการกำจัดไรฝุ่น และบริการนวดแผนไทย กรุณาจองนัดเวลาใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้บริการเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อนจองใช้บริการ
 • การจอง 1 Booking ต่อ 1 พนักงานผู้ให้บริการเป็นการให้บริการตามจำนวนชั่วโมงที่จองใช้บริการ
  1. หากในแต่ละครั้ง ลูกค้าต้องการเพิ่มจำนวนชั่วโมงการใช้บริการทำความสะอาดทั่วไป พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี คิดค่าบริการเพิ่ม ชั่วโมงละ 267.50 บาท
  2. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มจำนวนชั่วโมงการใช้บริการทำความสะอาดทั่วไป คิดค่าบริการเพิ่ม ชั่วโมงละ 203.30 บาท
  3. บริการรีดผ้า กรณีเพิ่มจำนวนชิ้นค่าบริการชิ้นละ 10.70 บาท
  4. บริการกำจัดไรฝุ่น เพิ่มจำนวนชั่วโมงการใช้บริการ คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 995 บาท
  5. บริการนวดแผนไทย เพิ่มจำนวนชั่วโมงการให้บริการ คิดค่าบริการเพิ่ม ชั่วโมงละ 534 บาท
 • บริการทำความสะอาด ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดไปให้บริการ ลักษณะงานให้บริการ เป็นการทำความสะอาดทั่วไป และไม่ใช่บริการทำความสะอาดใหญ่ *(บริการทำความสะอาดใหญ่ หรือ Big Cleaning หมายถึง งานทำความสะอาดหลังงานก่อสร้าง ตกแต่ง หรือไม่ได้ทำความสะอาดมานานเกิน 2 เดือน)
 • บริการรีดผ้า ทางผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) จะต้องเป็นฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์และน้ำยา
 • บริการนวดแผนไทย ผู้ให้บริการ (เทอราปิสมืออาชีพ) จะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • กรณีที่ผู้ให้บริการไปถึงสถานที่ให้บริการ ตามวัน-เวลานัดหมายแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าให้บริการได้เนื่องจากผู้ใช้บริการผิดนัด หรือผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกนัดหมาย จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกนัดหมาย
  1. กรณียกเลิกนัดหมายก่อนถึงเวลานัด 24 ชม. ขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 4% จากยอดชำระ [ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 96%]
  2. กรณียกเลิกนัดหมายก่อนถึงเวลานัดหมายระหว่าง 24 ชม. - 2 ชม. ก่อนถึงเวลานัดหมายมีค่าธรรมเนียม 50% จากยอดชำระ [ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 50%]
  3. กรณียกเลิกนัดหมายก่อนถึงเวลานัดน้อยกว่า 2 ชม. ทางบริษัท บีนีท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัท บีนีท จำกัด หรือ (“บีนีท”) ประกันความเสียหาย ในกรณีที่ผู้ให้บริการ ทำทรัพย์สินของลูกค้าแตกหักเสียหาย ระหว่างการให้บริการผ่าน แอพพลิเคชัน BeNeat หรือ www.BeNeat.co เท่านั้น **ประกันคุ้มครองเฉพาะกรณีความเสียหาย แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินสูญหาย บีนีทไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สินทุกกรณี ดังนั้น ผู้ใช้บริการต้องไม่ทิ้งสิ่งของมีค่าใดๆ ไว้ในพื้นที่ให้บริการ
  1. บริการทำความสะอาด วงเงินประกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  2. บริการรีดผ้า วงเงินประกันสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
  3. บริการกำจัดไรฝุ่น วงเงินประกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • บีนีทรับประกันความพึงพอใจและรับประกันความเสียหาย กรณีที่มีจุดที่ไม่เรียบร้อย ลูกค้าสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการ แก้ไขจุดดังกล่าวได้ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า พร้อมส่งข้อมูลจุดที่ไม่เรียบร้อย (ภายใน 24 ชั่วโมง) เพื่อให้เข้าแก้ไขงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • เงื่อนไขในการดำเนินการเคลมประกัน
  1. กรณีเคลมประกัน (ทั้งประกันความเสียหายและประกันความพึงพอใจ) ผู้ใช้บริการต้องแจ้งรายละเอียดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชม. นับจากเวลาที่นัดหมาย เท่านั้น ** บีนีทขอสงวนสิทธิ์การเคลมประกันกรณีที่มีการแจ้งเรื่องเข้ามา เกินกว่า 24 ชม.
  2.บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ประเมินราคา ตามความเป็นจริงและหักค่าเสื่อมราคา
  3.กรณีที่ไม่สามารถหาราคาประเมินสินค้าได้ บีนีท หรือ บริษัทประกันภัย อาจใช้ราคาเทียบเคียงจากสินค้าที่มีความใกล้เคียงในท้องตลาด
 • โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ในรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดจะเป็นไปตามที่แอปพลิเคชัน BeNeat หรือ www.BeNeat.co กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงินหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับบีนีทโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคาร และ บีนีท ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน หากมีการยืนยันการซื้อบริการกับทาง แอปพลิเคชัน BeNeat หรือ www.BeNeat.co เรียบร้อยแล้ว
 • ธนาคาร และ บีนีท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ หากมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ บีนีท เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิต Krungthai Fun, บัตรเพลย์ หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภทได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
 • ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร หรือ ดูรายละเอียดบริการที่ร่วมรายการต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่ แอปพลิเคชัน BeNeat หรือ www.BeNeat.co หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามก่อนจองบริการทุกครั้งที่ LINE : @beneat ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 น.
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด