เรื่องเด่น

เติมเงินผ่านแอปธนาคาร ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป รับเน็ตเต็มสปีด ฟรี! 3GB

อัพเดทวันที่ 8 มี.ค. 2566

เมื่อเติมเงิน dtac ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
ผ่านแอป Krungthai NEXT และ วอลเล็ตเป๋าตังเปย์ (Paotang Pay) บนแอปเป๋าตัง
ก่อนเติมเงิน กด *104*500# (โทรออก) เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์เติมเงินรับฟรีเน็ต
ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย: 15 ก.พ. 2566 - 30 เม.ย. 2566


เติมเงิน ( รายครั้ง ) ฟรี อินเทอร์เน็ต
< 200 บาท -
200 บาท 3 GB
นาน 2 วัน
300 บาท
400 บาท
500 บาท
800 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินทุกประเภทร่วมรายการได้ โดยจะต้องเติมเงินผ่านช่องทางที่กำหนด
 • เฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT และ เป๋าตังเปย์ (Paotang Pay) บนแอปเป๋าตัง
 • ก่อนเติมเงินผู้ใช้บริการกด *104*500# (โทรออก) เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์เติมเงินรับฟรีเน็ต และเติมเงินตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไป รับฟรีอินเทอร์เน็ต 3GB นาน 2 วัน ความเร็วอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน
 • เริ่มใช้ฟรีอินเทอร์เน็ตหลังได้รับข้อความยืนยันผ่านทาง SMS
 • ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินต้องมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 • สิทธิ์การรับอินเทอร์เน็ตฟรีที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์หรือคืนเป็นเงินสดได้
 • จำกัดสิทธิ์การรับฟรีอินเทอร์เน็ตได้สูงสุดวันละ 1 ครั้ง
 • เช็กวันหมดอายุ กด *101*1# โทรออก (ฟรี) หรือ ที่ดีแทคแอป ( https://s.dtac.co.th/TDOR/2p9pdko2 )
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่ กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด
 • ระยะเวลากิจกรรมการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 เมษายน 2566
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุผิดพลาดหรือความบกพร่องอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือ บริการดังกล่าวทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัท/ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว