เรื่องเด่น

โปรปังจัดเต็ม รับส่วนลดสูงสุด 55%

อัพเดทวันที่ 28 ก.พ. 2566

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และบัตรเดบิต Krungthai FUN เมื่อช้อปสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน และเครื่องใช้ไฟฟ้า รุ่นที่ร่วมรายการที่ https://shop.samsung.com/th/multistore/th_epp/ktbdebit/ และชำระผ่านบัตรฯ

โค้ดส่วนลด: KTBFUN

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับลูกค้าธนาคารที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือชำระค่าสินค้า ผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”)
 • รับส่วนลดสูงสุด 55% จากราคาปกติ สำหรับสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้า รุ่นที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 เฉพาะที่ https://shop.samsung.com/th/multistore/th_epp/ktbdebit/
 • เงื่อนต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด(“บริษัทฯ”) กำหนด
 • ลูกค้าต้องมีบัญชีผู้ใช้ Samsung (Samsung Account) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและซื้อสินค้า และกรอกบัญชีผู้ใช้ซัมซุง (Samsung Account) และรหัส “KTBFUN” เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
 • สิทธิ์ในการเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อซื้อสินค้าราคาพิเศษจะเริ่มต้นตั้งแต่ได้รับสิทธิ์จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าเป็นยอดเงินรวม การซื้อสินค้าไม่เกิน 250,000.- และจำกัดจำนวนสินค้า 5 ชิ้น ต่อ 1 ประเภทสินค้า
 • หากสินค้าที่ร่วมรายการไม่ปรากฎในหน้าเว็บไซต์ หมายถึงสินค้ารุ่นดังกล่าวไม่มีสต็อค
 • ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้า และบริการบน Samsung Online Shop เท่านั้น และชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท โดยไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำ
 • หากลูกค้าได้มีการใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าแล้วต่อมาลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคืนสินค้า ถือว่าสิทธิ์ในการซื้อสินค้านั้นได้ถูกใช้แล้ว
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
 • หากลูกค้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้ และบริษัทฯ ไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 • ในกรณีที่ซื้อสินค้าจาก Samsung Online Shop ลูกค้า ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อได้ ทั้งนี้ผู้ขนส่งของบริษัทฯ จะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมาย การส่งสินค้า หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ บริษัทฯ ขอยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินให้แก่ลูกค้า และถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับของสมนาคุณ และสิทธิพิเศษทั้งหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ชดเชย ให้ในทุกกรณี หากลูกค้าต้องการสินค้า ลูกค้าจะต้องทำรายการสั่งซื้อเข้ามาใหม่ โดย ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในส่วนของสมนาคุณ หรือสิทธิพิเศษทั้งหมด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทให้ถือว่า คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิต Krungthai FUN ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111, สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ ติดต่อ Samsung Call Center เบอร์ 1282 กด 4