เรื่องเด่น

สมัครบัตรเดบิตกรุงไทยที่ร่วมรายการ รับโค้ดส่วนลด Lazada

อัพเดทวันที่ 24 ก.พ. 2566


พิเศษ! สมัครบัตรเดบิตกรุงไทยที่ร่วมรายการ ผ่านแอป Krungthai NEXT
ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 66 – 30 เม.ย. 66
และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสม ตั้งแต่ 500 บาท/เดือน
รับโค้ดส่วนลด LAZADA 100 บาท/เดือน (สูงสุด 300 บาท)*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภทบัตร จุดเด่น ผู้ที่สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย
ผ่านแอป Krungthai NEXT
ระหว่างวันที่ 1- 31 มี.ค. 66
ผู้ที่สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย
ผ่านแอป Krungthai NEXT
ระหว่างวันที่ 1- 30 เม.ย. 66

 • คุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • คุ้มครองสินค้าที่ซื้อด้วยบัตรฯ สูงสุด 35,000 บาทต่อชี้น (สูงสุด 2 ชิ้นต่อปี)
 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (Roadside Assistance)

รับโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท/เดือน สูงสุด 300 บาท ผ่านช่องทาง Krungthai Connext เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตามกำหนด (จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/บัตร)

 • มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500 บาท ระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 66 รับโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท ภายในวันที่ 30 เม.ย. 66
 • มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500 บาท ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 66 รับโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท ภายในวันที่ 30 พ.ค. 66
 • มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500 บาท ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 66 รับโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66

รับโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท/เดือน สูงสุด 300 บาท ผ่านช่องทาง Krungthai Connext เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตามกำหนด (จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/บัตร)

 • มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500 บาท ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 66 รับโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท ภายในวันที่ 30 พ.ค. 66
 • มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500 บาท ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 66 รับโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66
 • มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500 บาท ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 66 รับโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท ภายในวันที่ 30 ก.ค. 66

 • คุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ชดเชยรายได้ 10,000 บาทต่อครั้ง เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป

 • คุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมที่ตู้ ATM กรุงไทย ภายใน 30 นาที สูงสุด 10,000 บาทต่อปี

 • คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านจากอัคคีภัย สูงสุด 200,000 บาท และภัยธรรมชาติ สูงสุด 20,000 บาท
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 200,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย ตามประเภทบัตรที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ บัตรเดบิตกรุงไทย อัลตร้า แคร์, บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์, บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ และบัตรเดบิตกรุงไทยโฮมพลัส รายใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT (“ลูกค้า”) โดยระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 2. ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท (“โค้ดส่วนลด”) ระยะเวลาสูงสุดไ่ม่เกิน 3 เดือน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่เดือนที่มีการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมบัตรเรียบร้อยแล้วเป็นเดือนที่ 1 และนับติดต่อกัน และมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมขั้นต่ำถึง 500 บ. ต่อเดือน โดยโค้ดส่วนลด มูลค่า 100 บาท จะถูกส่งผ่านช่องทาง Line Krungthai Connext ทุกวันที่ 30 ของเดือนถัดไปเท่านั้น (เริ่มส่งวันแรกวันที่ 30 เมษายน 2566 - วันสุดท้ายคือวันที่ 30 กรกฎาคม 2566) ลูกค้าจะต้องเชื่อมต่อกับ Line Krungthai Connext เพื่อกดรับโค้ดส่วนลด เช่น ผู้ที่สมัครบัตรเดบิตกรุงไทยและชำระค่าธรรมเนียมบัตรเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2566 และมียอดการใช้จ่ายสะสมระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2566 ถึง 500 บาท จะได้รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 100 บาท ในวันที่ 30 เมษายน 2566 และหากมียอดการใช้จ่ายสะสมระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2566 ขั้นต่ำ 500 บาท จะได้รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 100 บาท ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เป็นต้น สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน มูลค่ารวมไม่เกิน 300 บาท สงวนสิทธิ์การให้โค้ดส่วนลด เฉพาะเดือนที่ยอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำถึง 500 บาทเท่านั้น
 3. โค้ดส่วนลด มีมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของ LAZADA และใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทยใบที่กำหนดเท่านั้น
 4. จำกัดการกดรับโค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์/ลูกค้า ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (ลูกค้า 1 สิทธิ์ จะรับโค้ดส่วนลดสูงสุดสำหรับยอดซื้อสะสมในแต่ละเดือนไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่มีการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมบัตรเรียบร้อยแล้วเป็นเดือนที่ 1)
 5. ลูกค้าสามารถดูวิธีการสมัครบริการ Line Krungthai Connext ได้ที่นี่ คลิก ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคาร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายและไม่ปิดกั้นการรับข้อความ (รวมถึงการไม่ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) กรณีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคาร หรือปิดกั้นการรับข้อความ ธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบโค้ดส่วนลดโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการมอบผ่านช่องทางอื่นๆ ได้
 6. โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ 1 โค้ด ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 7. ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้จ่ายที่แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของ LAZADA ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของโค้ดส่วนลดนี้ หลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 8. โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันรายการส่งเสริมการขายขายอื่นๆ ของ LAZADA และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 9. โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1 และสูตร 2, บัตรกำนัลร้านค้า, การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ และการชำระบิลทุกประเภท
 10. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดจะเป็นไปตามที่ LAZADA กำหนด
 11. ธนาคาร และ/หรือ LAZADA ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนลดจากมูลค่าของโค้ดส่วนลด หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
 12. รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 14. ธนาคาร และ/หรือ LAZADA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้ง ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารและ/หรือ LAZADA กำหนดเว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารและ/หรือ LAZADA ไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ/หรือ LAZADA เป็นที่สิ้นสุด
 15. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว รวมถึงสินค้าและ/หรือบริการที่ซื้อด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อ LAZADA/ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 16. LAZADA ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 17. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 18. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิตกรุงไทย หรือโปรโมชันบัตรเดบิตกรุงไทย ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 19. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โค้ดส่วนลด LAZADA ได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ LAZADA โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์